Invest-NL

Invest-NL is de Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling van Nederland. Als toonaangevende impactinvesteerder is het onze missie om financiering te verschaffen aan ondernemingen en innovaties die momenteel onvoldoende toegang hebben tot financieringsmogelijkheden. Daarmee helpen we ondernemers die werken aan duurzame oplossingen voor het Nederland van morgen en maken we financierbaar wat niet financierbaar lijkt.

Binnen Invest-NL richt het team Gebouwde Omgeving zich op thema’s als het verduurzamen van utiliteitsbouw en woningbouw, en het innoveren van de (ver)bouwstandaarden, zoals het stimuleren van innovatieve bouwtechnieken, nieuwe conceptontwikkelingen en circulair materiaalgebruik. Alle werkzaamheden dragen daarin bij aan een verdere standaardisatie richting beter en slimmer materiaal gebruik, het verduurzamen van de bestaande bouwsector en het toegankelijk maken van een duurzame (woning)markt.

Een voorbeeld van deze projecten is de opgave om scholenbouw sneller te vernieuwen en te verduurzamen. Om een school te verduurzamen moet je slimmer organiseren en financieren, en heb je een groot aantal partijen nodig die kunnen samenwerken, daar waar de samenwerking nog nooit heeft plaatsgevonden. Invest-NL heeft hiervoor een Programmatische Aanpak Onderwijsvastgoed ontwikkelt i.s.m. het Ministerie van OCW en Ruimte-OK. Meer informatie is te vinden op onze website.

We maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt

Organisatie

Naam

Invest-NL

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Kingsfortweg 43-117, Amsterdam