Redevco

Redevco is een Europees vastgoedvermogensbeheerder gespecialiseerd in winkelvastgoed en woningen. Wij hebben vastgoed met een waarde van € 7,5 miljard in beheer en onze doelstelling is optimaal rendement te leveren voor de verschillende portefeuilles die we beheren namens meerdere investeerders. “Business in balance” is ons motto: dit betekent een bewuste afweging in al onze activiteiten om de optimale balans te zoeken tussen financieel rendement en sociale en milieutechnische impact. 

Al meer dan twaalf jaar

Redevco is al meer dan twaalf jaar bezig met haar duurzaamheidsbeleid. Als medeoprichter van de DGBC hebben we altijd actief meegewerkt aan de promotie en verspreiding van kennis en ‘best practices’ op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zelf hebben we bewust voor de BREEAM-NL In-Use methodologie gekozen als leidraad en meetlat voor de gebouwen in onze portefeuille. We gebruiken deze tool om inzicht te krijgen in waar elke asset nu staat, zodat we specifieke verbetermaatregelen kunnen inplannen en uitvoeren om steeds de negatieve impact van onze gebouwen op het milieu te verminderen. Wij zijn er ook van overtuigd dat alle maatregelen in positieve zin bijdragen aan meer aantrekkelijk vastgoed voor de gebruiker alsook de bezoeker en op deze manier als toekomstbestendig kan worden beschouwd.

Naast BREEAM-NL In-Use werken wij nu aan nog ambitieuzer beleid om onze panden “Paris-proof” te maken door – samen met onze huurders en andere partners – te werken aan innovatieve oplossingen om energieverbruik en

CO­2 uitstoot significant te verminderen. Redevco heeft dit onder andere toegepast in een herontwikkelingsproject in Almere in 2017. De implementatie van diverse maatregelen zorgen voor een betere duurzaamheidsprestatie van het pand dat inmiddels is verkocht en maakten het tot het eerste winkelgebouw met een BREEAM-NL In-Use Excellent certificering.

Eerste winkelgebouw met een BREEAM-NL In-Use Excellent certificering

Organisatie

Naam

Redevco

Type organisatie

Vastgoedbeheerder

Sector

Retail, Woningen

Adres

Wibautstraat 224, Amsterdam

Thema's

Professionals

Robert Bakker
Robert Bakker Development Manager Bekijk profiel
Elsbeth Quispel
Elsbeth Quispel Bekijk profiel
Clemens Brenninkmeijer
Clemens Brenninkmeijer Managing Director Bekijk profiel

Nieuws van Redevco

Kijk webinar terug: Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?

Kijk webinar terug: Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?

Webinar - Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?

Webinar - Wat is het CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?

De berekening achter Paris Proof verder uitgediept

De berekening achter Paris Proof verder uitgediept