Batenburg Installatietechniek B.V.

Duurzaamheid

Duurzaam is een uitgangspunt bij bouwen en heeft betrekking op alle fasen in het bouwproces. Om een gebouw duurzaam te bouwen en exploiteren is duurzaam installeren noodzakelijk. Onze kennis op het gebied van duurzaam installeren, integraal ontwerpen en onderhoudsconcepten stellen wij graag tot uw beschikking. Duurzaam bouwen en installeren is groen, gezond, kosten efficiënt en zorgt voor waardevermeerdering. Wij volgen continue innovaties en passen energiebesparende technieken toe. Hierom zijn wij lid van Dutch Green Building Council. Daarnaast werken wij volgens het BREEAM beoordelingssysteem. BREEAM beoordeelt hoe duurzaam een gebouw is, er zijn vier keurmerken. De duurzaamheid wordt door middel van sterren aangegeven.

Wij hebben geïnvesteerd in deze expertise en bieden onze opdrachtgevers complete totaaloplossingen vanaf ontwerp tot en met onderhoud en beheer aan. Onze kennis op het gebied van duurzaam installeren, integraal ontwerpen en onderhoudsconcepten stellen wij dan ook graag tot uw beschikking.

MVO

De bouwsector heeft een zeer grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor één derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is een van de grootste afvalstromen. Daarom is er veel aandacht nodig voor het verduurzamen van het bouwproces, zowel in ontwerp, realisatie als gebruik. Toepassing van minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen spelen hierin een belangrijke rol. Reduceren van bouwafval en scheiden van afvalstromen heeft bij Batenburg Installatietechniek B.V. grote prioriteit. Daarnaast betekent duurzaam bouwen ook het flexibel maken van de functionaliteit van gebouwen, waardoor ze een blijvende gebruikswaarde hebben.

Batenburg Installatietechniek B.V. is een groot voorstander van een samenwerking tussen de verschillende (bouw)partners via BIM (Bouw Informatie Model). BIM is een digitaal informatie-uitwisselingsmethodiek waarbij in een 3D-model door diverse disciplines wordt samengewerkt. Eén model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit mode is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. De grote kracht van dit zogenoemd ‘Virtueel bouwen’ is het integraal samenwerken, waarbij alle partijen hun specifieke kennis en informatie kwijt kunnen in het model. Het reduceren van faalkosten door o.a. het voorkomen van onnodig tijdverlies in de ontwerpfase en het voorkomen van fouten tijdens de bouwfase is een van de grootste voordelen van het werken met BIM.

Smarter focus. Brighter tomorrow.

Organisatie

Naam

Batenburg Installatietechniek B.V.

Type organisatie

Installatiebedrijf

Sectoren

Onderwijs, Logistiek, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Engelenburgstraat, Twello

Thema's

Nieuws van Batenburg Installatietechniek B.V.

Aantal ondertekenaars Paris Proof Commitment stijgt naar 94

Aantal ondertekenaars Paris Proof Commitment stijgt naar 94