Gemeente Rotterdam

Rotterdam heeft de wind in de rug. Het is een tijd van bloei en vooruitgang voor zowel de stad, de haven als de metropool. De uitdagingen en transities die zich aandienen, bieden grote kansen voor een duurzame toekomst.

Een duurzaam Rotterdam met een innovatieve economie: dat is wat we willen. Een groene en gezonde stad met schone lucht, waarin onze kinderen en kleinkinderen ook later nog prettig kunnen wonen. Een stad met toekomstbestendige industrie die niet meer draait op kolen, olie en gas, maar op schone energiebronnen zoals zon en wind. En waar we grondstoffen hergebruiken in plaats van deze opnieuw te winnen.

Als stad willen we uitgroeien tot een duurzame hotspot met een gidsrol op het gebied van duurzaamheid. De energietransitie, de circulaire ambities en de milieu-ambities bieden kansen om op de lange termijn competitief te blijven en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van (ernstige) klimaatverandering.

Dubbele uitdaging

Door zijn verbinding met de zee heeft Rotterdam een dubbele uitdaging. Niet alleen willen we de CO2-uitstoot verminderen en de economie verduurzamen, ook moeten we ons weerbaar maken tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende hitte. Stad en economie moeten bovendien ruimte bieden aan steeds meer mensen.

We gaan de uitdagingen aan. In het Rotterdams Duurzaamheidskompas geven we de richting en ambities aan hoe we de komende jaren werken aan onze duurzame stad.

5 uitgangspunten

  1. We doen het samen met Rotterdammers en onze partners
  2. Als gemeente geven we het goede voorbeeld
  3. We doen het al lerend en faciliteren innovatie
  4. We benutten koppelkansen
  5. We stellen kaders en handhaven waar het moet

Drie belangrijke ambities

  1. Tijdens deze collegeperiode realiseren wij een CO2-reductie van 440 – 640 kton door maatregelen in de gebouwde omgeving en op mobiliteit. En wij steunen de ambitie van het Havenbedrijf ten aanzien van de CO2-reductie 2030. In 2030 voldoet Rotterdam aan de doelen van het Akkoord van Parijs met een reductie van CO2-uitstoot van 49%.
  2. Tenminste 10.000 bestaande woningen zullen we (voorbereiden op het) aardgasvrij maken.
  3. In 2019 hebben wij het Rotterdams Klimaatakkoord gepresenteerd, op basis van het landelijke akkoord, waarin overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken maken over het samen realiseren van een duurzame stad.

Meer informatie

Alles weten over de plannen van de gemeente Rotterdam? Bekijk hier de website: https://www.010duurzamestad.nl/wat-wij-doen/

Organisatie

Naam

Gemeente Rotterdam

Type organisatie

Gemeente

Sector

Onderwijs

Adres

Postbus 6575, Rotterdam

Thema's

Professionals

Teun van der Meulen Bekijk profiel
Wouter Streefkerk Adviseur Bouwfysica, Circulariteit en Duurzaamheid Bekijk profiel

Nieuws van Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam: ‘We moeten van duurzaamheid naar toekomstbestendigheid’ 

Gemeente Rotterdam: ‘We moeten van duurzaamheid naar toekomstbestendigheid’ 

Quickscan Duurzaamheid Rotterdam gelanceerd

Quickscan Duurzaamheid Rotterdam gelanceerd

Terugblik Werksessie - Gemeenten 'Aan de slag met het Paris Proof Commitment'

Terugblik Werksessie - Gemeenten 'Aan de slag met het Paris Proof Commitment'