Thema's - Paris Proof

Beslisbomen

Om eigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, zijn er Beslisbomen ontwikkeld voor de verschillende sectoren. Aan de hand van vragen over de energievoorziening, gebouwleeftijd, resterende exploitatieduur en ambitieniveau, zullen concrete maatregelen pakketten worden uitgewerkt, met de kosten en baten.

De Beslisbomen zijn onderdeel van het zogenoemde Stappenplan. Met dat Stappenplan laat DGBC in zes stappen zien wat er nodig is om een gebouw Paris Proof te maken: van plan van aanpak tot financiering en van verduurzamingsplan tot het monitoren van de resultaten.
 

Beslisbomen

De Beslisboom geeft binnen enkele kliks een eerste inzicht in de te nemen maatregelen en de kosten daarvoor. Op dit moment hebben we voor de sectoren Zorg en Logistiek beslisbomen ontwikkeld. 

Logistiek

Om bedrijfshaleigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, heeft de werkgroep onder meer een Beslisboom Logistiek ontwikkeld.

Naar Beslisboom Logistiek 

Zorg

Om zorgvastgoedeigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, heeft de werkgroep  een Beslisboom Zorg ontwikkeld.

Naar Beslisboom Zorg


Beslisbomen door externe partijen

Onderwijs

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen, kunnen gratis en snel advies inwinnen met de Beslisboom Verduurzaming Scholen. Het geeft schoolbesturen de mogelijkheid om eenvoudig en snel het verduurzamingspotentieel van hun gebouw te ontdekken. De beslisboom, mede ontworpen door Arcadis, helpt hen bewuste keuzes te maken die naar een rendabele verduurzamingsplan leiden.

Naar beslisboom Verduurzaming Scholen 

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes