Thema's - Paris Proof

Beslisbomen

Om eigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, zijn er Beslisbomen ontwikkeld voor de verschillende sectoren. Aan de hand van vragen over de energievoorziening, gebouwleeftijd, resterende exploitatieduur en ambitieniveau, zullen concrete maatregelen pakketten worden uitgewerkt, met de kosten en baten.

De Beslisbomen zijn onderdeel van het zogenoemde Stappenplan. Met dat Stappenplan laat DGBC in zes stappen zien wat er nodig is om een gebouw Paris Proof te maken: van plan van aanpak tot financiering en van verduurzamingsplan tot het monitoren van de resultaten.
 

Beslisbomen

De Beslisboom geeft binnen enkele kliks een eerste inzicht in de te nemen maatregelen en de kosten daarvoor. Op dit moment hebben we voor de sectoren Zorg en Logistiek beslisbomen ontwikkeld. 

Logistiek

Om bedrijfshaleigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, heeft de werkgroep onder meer een Beslisboom Logistiek ontwikkeld.

Naar Beslisboom Logistiek 

Zorg

Om zorgvastgoedeigenaren en gebruikers eenvoudig inzicht te geven in de verduurzamingskansen, heeft de werkgroep  een Beslisboom Zorg ontwikkeld.

Naar Beslisboom Zorg


Beslisbomen door externe partijen

Onderwijs

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen, kunnen gratis en snel advies inwinnen met de Beslisboom Verduurzaming Scholen. Het geeft schoolbesturen de mogelijkheid om eenvoudig en snel het verduurzamingspotentieel van hun gebouw te ontdekken. De beslisboom, mede ontworpen door Arcadis, helpt hen bewuste keuzes te maken die naar een rendabele verduurzamingsplan leiden.

Naar beslisboom Verduurzaming Scholen 

Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?