Thema's - Circulariteit

Whitepaper Circulair beheer en onderhoud

De nieuwbouwopgave in Nederland vertegenwoordigt minder dan 1 procent van de totale vastgoedportefeuille van ons land. De milieu-impact van bestaand vastgoed vormt een veel grotere opgave. Om gefundeerd inzicht te krijgen in de circulariteitsopgave in de bestaande bouw, hebben Dutch Green Building Council (DGBC) en Alba Concepts het initiatief genomen om rondetafelsessies te organiseren met verschillende partijen, zowel commercieel als overheid, binnen de bouw- en vastgoedsector. De whitepaper 'Circulair beheer en onderhoud' beschrijft de behoeften en oplossingsrichtingen.

Voor bestaande gebouwen is er nog geen regelgeving op het gebied van milieuprestaties of circulariteit. Desondanks zijn er meerdere redenen, zoals de hogere bouwkosten door materialenschaarste, de introductie van (zelfopgelegde) CO2-budgetten door organisaties en leveringszekerheid van bouwproducten, die ertoe leiden dat steeds meer partijen zich richten op circulair beheer en onderhoud. Een minimale milieu-impact is hierbij de grootste motivator, aanzienlijk groter dan financiële prikkels, materialenschaarste en veranderende wetgeving.

Wat is ervoor nodig om aan de slag te gaan met circulair beheer en behoud? Waar zit het laaghangend fruit? Wat zijn de uitdagingen en oplossingen? De paper geeft antwoord op deze en andere belangrijke vragen rondom circulair beheer en onderhoud van bestaand vastgoed.

Download whitepaper Circulair beheer en onderhoud

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes