Thema's - Paris Proof

Paris Proof Commitment

114 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. 

Steeds meer DGBC-partners committeren zich aan de Paris Proof-normen als koplopers in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We verwachten dat iedere partner zijn handtekening zet onder het Paris Proof Commitment. Dat doe je voor het eigen vastgoed én voor je rol in de keten. We gaan in gesprek met al onze partners om eventuele barrières weg te nemen.

De organisaties die zich verbinden aan het Commitment gaan vanuit hun eigen rol vastgoed versneld verduurzamen door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. Dat vragen ze ook aan de overheid: normeer op werkelijk gebruik. Lees in het Commitment (pdf) hun volledige belofte en wensen.

Algemeen directeur Annemarie van Doorn roept alle partners op om het Paris Proof Commitment te ondertekenen:


Met het zetten van hun handtekening volgen de organisaties het voorbeeld van het wereldwijde netwerk Net Zero Carbon Buildings Commitment. Dat is het soortgelijke, wereldwijde commitment van de World Green Building Council (WorldGBC)

Vijf stappen  

Het Paris Proof Commitment is open voor iedereen met de ambitie om met eigen organisatie hiermee concreet aan de slag te gaan volgens de volgende 5 stappen:  

1.         Het onderschrijven van de Paris Proof ambitie

2.         Het transparant zijn over het eigen energiegebruik en CO₂-emissies

3.         Het realiseren van de Paris Proof ambitie door het opstellen van routekaarten  

4.         Het monitoren en rapporteren van de voortgang  

5.         Het promoten van Paris Proof naar klanten, partners en sector  

FAQ - Paris Proof Commitment  

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Paris Proof Commitment.

Jaaroverzicht 2023

Paris Proof 2023 in vogelvlucht? Lees het jaaroverzicht vol cijfers en voorbeelden van de koplopers van het sturen op CO₂ in de gebouwde omgeving. 

Wil je met jouw organisatie ook het commitment ondertekenen, neem dan contact op of neem contact op via helpdesk@parisproof.nl. Bekijk hier welke partners je voor zijn gegaan en het commitment al hebben ondertekend.  

Ondertekenaars Paris Proof Commitment Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie