Thema's - Gezondheid

Sociale Duurzaamheid

De sociaal-maatschappelijke problemen in onze samenleving nemen in rap tempo toe: een groeiend tekort aan betaalbare woningen, meer kansenongelijkheid en toenemende armoede, segregatie, eenzaamheid en mentale problemen. DGBC ziet dat koplopers in de bouw- en vastgoedsector een rol van betekenis willen spelen in de aanpak van deze sociaal-maatschappelijke problematiek. Maar hoe creëren we een sociale, inclusieve en gezonde leefomgeving voor iedereen? Dit is de centrale vraag voor het programma dat DGBC ontwikkelt om Sociale Duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector concreet vorm te geven.

Alliantie Sociale Duurzaamheid

Veel partijen uit de bouw- en vastgoedsector werken al aan sociale duurzaamheid. Iedereen geeft er op een eigen manier invulling aan, maar een eenduidige definitie, gemeenschappelijke taal en aanpak ontbreken. Daarom hebben we in juni 2023 de Alliantie Sociale Duurzaamheid opgericht.

Het doel van de alliantie is om investeerders en ontwikkelaars bij elkaar te brengen, die een actieve en positieve bijdrage aan sociale duurzaamheid in de gebouwde omgeving willen leveren. De vorming van de alliantie is een vervolg op de werkconferentie die Urban Land Institute (ULI) en DGBC in april 2023 hielden over de sociale component binnen Environmental, Social and Governance (ESG). 

Annemarie van Doorn, directeur DGBC: “DGBC stimuleert de bouw- en vastgoedmarkt om duurzaamheid als integrale opgave aan te vliegen. De ‘harde groene’ uitdagingen zijn duidelijk benoemd, maar rond alle sociaal-maatschappelijk opgaven wordt vaak nog gezocht naar handelingsperspectief. Denk aan energiearmoede, hittestress, gezondheid; sociale onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de ‘groene’ opgave. Samenwerken met andere organisaties en (lokale) overheden is hierin van groot belang om echt een verandering te realiseren.’’  

Deelnemers

 • Achmea Real Estate
 • Altera Vastgoed
 • Amvest
 • AM Gebiedsontwikkeling
 • a.s.r. real estate
 • Ballast Nedam Development
 • BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling)
 • Bouwinvest Real Estate Investors
 • CBRE Investment Management
 • Dura Vermeer
 • EDGE Technologies
 • Heijmans
 • MRP Development
 • Synchroon
 • Vesteda
 • VORM
 • Wonam
 • Zadelhoff

Nieuwsberichten

December 2023 - Alliantie groeit

Oktober 2023 - Startbijeenkomst 4 oktober 2023 ​​​​​​​

Juni 2023 - Lancering PROVADA (juni 2023)

April 2023 - Werkconferentie ism ULI

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie