Gezondheid

Gezondheid, zoals het binnenklimaat, staat centraal in het ontwerpproces van ieder gebouw

De wereldwijde coronapandemie heeft het thema gezondheid weer prominent op de agenda gezet. Gezondheid in gebouwen gaat over onder andere de bouwkwaliteit, maar ook andere factoren zijn medebepalend voor hoe prettig en gezond we ons voelen. Ons welbevinden wordt direct en indirect beïnvloed door de gebouwde omgeving.

Wat is ons doel?

Gezondheid en welbevinden in gebouwen en gebieden is een vanzelfsprekende randvoorwaarde bij nieuwbouw en renovatie. Ook in bestaande gebouwen is de basis op orde. In ons handelen voor andere duurzaamheidsopgaven (energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie) wordt telkens de mogelijke impact op gezondheid doordacht.

 

Hoe bereiken we dit doel? 

Harde en zachte kanten van gezondheid in balans brengen
Gebouwen voldoen aan de harde gezondheidseisen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, daglichttoetreding en thermisch comfort. Daarnaast vragen we aandacht voor de zachtere kant van gezondheid in gebouwen. Zo is de aanwezigheid van groen van invloed op onze gesteldheid. Ook draagt biophilic design, een inrichting met natuurlijke elementen, bij aan ons welbevinden. En gezonde gebouwen zijn aantrekkelijk om naartoe te gaan. Deze harde en zachte indicatoren van gezondheid brengen we in balans.

 

Onze werkplekken opnieuw definiëren

De actuele coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we meer thuiswerken. Kantoren en andere werkplekken krijgen een nieuwe functies. Het is van groot belang die functies en de daarbij passende verblijfskwaliteiten opnieuw te definiëren. Hoe gebruiken we onze werkplek in de toekomst? Welke eisen stellen we aan welzijn? En hoe gaan we de veranderende functies vormgeven in de praktijk?

 

Vertrouwen in gebouwen herstellen

Door de coronapandemie heeft het vertrouwen in gebouwen een deuk opgelopen. Daarom nemen we het initiatief om het vertrouwen in gebouwen te herstellen. Er zijn al veel coronascans ontwikkeld die gebouwgebruikers helpen om coronamaatregelen te nemen in de kantooromgeving. Een gemeenschappelijke taal ontbreekt echter. Wij werken samen met de markt aan meer consensus en eenduidigheid in maatregelen en protocollen. De herkenbaarheid daarvan voor de gebouwbezoeker staat daarbij centraal.

 

Onderzoek naar hoe een prettige en gezonde thuiswerkplek eruitziet

Thuiswerken stelt nieuwe eisen aan onze woning en aan de voorzieningen in de buurt. Maar welke eisen zijn dat? Hoe ziet zo’n thuiswerkplek er idealiter uit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat werk en privé in de thuissituatie in balans blijven? Bij kantoorgebruikers gaan wij ophalen wat zij verwachten van die specifieke thuiskantooromgeving. Die inzichten zijn ook van belang voor het nog te ontwikkelen nieuwbouwprogramma voor woningen.

 

Welke randvoorwaarden zijn nodig? 

Prioriteit aan gezondheid in gebouwen

Nu we in de hele bestaande voorraad aan de slag moeten met de energietransitie en klimaatadaptatie ligt de vraag op tafel waar we beginnen. Een prioritering van aan te pakken gebieden op basis van gezondheid zou de doorslag moeten geven, waarbij uiteraard gezondheidsrenovatie onderdeel van de aanpak moet zijn. Ongezonde gebouwen en gebieden zijn een sluimerend gevaar dat dag na dag impact heeft op de gezondheid van gebruikers. Het is zaak die situatie zo snel mogelijk te veranderen.

 

Initiatieven

Malieveldverklaring - emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

Malieveldverklaring - emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

Nieuws bij dit thema

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’
2 dec 2021

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’

Twee keer zo veel groene, biodiverse vierkante meters in de gebouwde omgeving in 2030. Dat is de...
Waarom zou je nog investeren in een niet-duurzame omgeving?
11 nov 2021

Waarom zou je nog investeren in een niet-duurzame omgeving?

Bloedhete zomers, alarmerende zeespiegelstijging en overstromende rivieren, allemaal door...
Webinar - Schonere lucht met UV-C licht
9 dec 2021

Webinar - Schonere lucht met UV-C licht

Signify organiseert op 9 december een webinar over de werking, toepassingen en effectiviteit van UV-C...
Lees meer

Publicaties bij dit thema

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie

Malieveldverklaring - emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

Malieveldverklaring - emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen