Thema's - Circulariteit

Circulaire installaties

Installaties en circulariteit zijn nog aan het daten, maar een huwelijk is wel cruciaal voor een circulaire economie. De focus bij installaties ligt op een energieneutrale bouw, waar de innovatie door techniek absoluut aan bijdraagt.

Installaties hebben echter ook een steeds groter aandeel (tot 50%) in de milieu-impact van het nieuwe gebouw, dus is het tijd om ook hier de inzichten op te gaan verzamelen. Laten we gaan samenwerken, voor de hele keten, hoe we ook de installatietechniek kunnen omarmen in de circulaire bouweconomie

  • Maak concreet hoe circulaire principes (Refuse, Reduce, Re-Use, Repair, etc.) toegepast kunnen worden in de keten. Bij producent/leverancier, inkoop, ontwerp en beheer en  onderhoud.
  • Vraag om inzicht in de milieu-impact van de installaties, als onderdeel van de milieuprestatie van gebouwen (MPG, Nationale milieudatabase) en als onderdeel van een gebouwpaspoort.
  • Ga slimmer om met (schaarse) materialen: • In ontwerp (bijv. geen onnodige overdimensionering)
  • Tijdens gebruik, onderhoud en vervanging (bijv. door componenten vervangen en niet de hele installatie)

Routekaart

DGBC werkt aan een routekaart voor circulaire installaties en gaat hier graag over in gesprek:

Lees de routekaart circulaire installaties (conceptversie)

Brainstormsessie

DGBC hield in januari een brainstormsessie over het circulair maken van installaties. Meer daarover vind je hier: 

Circulaire installaties vergen nader onderzoek

Actieagenda Circulaire Installaties

Samen met Techniek Nederland en TVVL lanceerde DGBC de Actieagenda Circulaire Installaties. De agenda bevat acht transitieversnellers met concrete actiepunten. Circulair aanbesteden, data beschikbaar stellen, passende financiering en kennis delen zijn belangrijke succesfactoren. De actieagenda is de uitkomst van vier expertsessies over de weg naar circulaire installaties. Iedere sessie stond een ander thema centraal. Wat er nu speelt binnen die thema's en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn, lees je in deze trendartikelen:

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024