Vrije Universiteit Amsterdam

De duurzame en leefbare VU-campus

De VU heeft een duidelijke langetermijnvisie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering én in de gebouwen op de campus. Kernwaarden zijn: rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met volgende generaties. De VU wil met haar visie op duurzaamheid een maatschappelijke impact maken door een inhoudelijke verbinding met de samenleving en de VU rondom duurzaamheid te zoeken. Willem Verduyn, Manager Realisatiemanagement - Vastgoedbeheer VU: “Het is onze ambitie om het reeds aanwezige vastgoed te certificeren voor BREEAM-NL In-Use. Wij hebben hiervoor ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt, denk aan een ecologisch plan voor de gehele VU-campus en het waterbeleid. Ook zijn er Energie Verbeter-Teams die praktische en technische maatregelen inventariseren om energieverbruik te beperken. Mooie scores voor verschillende gebouwen konden behaald worden door een goede samenwerking met Green Office VU, het platform voor studenten en medewerkers die werken aan een duurzamere universiteit en de verschillende onderdelen van de Facilitaire Campus Organisatie. Met iedere certificering wordt er weer een stap gezet in de ontwikkeling van een duurzame en leefbare campus.”

Duurzaamheidscertificaat onderwijsgebouwen

De VU heeft de primeur met het allereerste BREEAM-NL In Use certificaat het Initium Onderwijsgebouw. De BREEAM-NL voor bestaande Hoger Onderwijsgebouwen is in 2015 opgestart in samenwerking met de Dutch Green Building Council. Het certificaat voor het Initium gebouw was de start van het BREEAM certificeren van de bestaande gebouwen op de VU Campus. Het is onze ambitie om al het reeds aanwezige vastgoed te certificeren voor BREEAM in Use. 

Duurzame campusontwikkeling

De VU vernieuwt haar Campus stapsgewijs. Dit gebeurt zo duurzaam mogelijk, op een manier dat de VU in de toekomst duurzame oplossingen toepast om zo holistisch mogelijk duurzaam mogelijk te zijn. Met aandacht voor de gezondheid het sociale milieu en welzijn van de studenten, bezoekers en medewerkers.

De duurzame en leefbare VU-campus

Organisatie

Naam

Vrije Universiteit Amsterdam

Type organisatie

Kennisinstelling

Sectoren

Onderwijs, Kantoren

Adres

De Boelelaan 1105, Amsterdam

Thema's