Over DGBC

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. Wij kunnen met onze brede achterban uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken.

Sneller en grondiger

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van ons energieverbruik en bijna een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Als sector hebben we een belangrijke sleutel in handen om Nederland sneller en grondiger duurzamer te maken. Juist hierom pakken wij een leidende positie en komen we nu in actie. Dat doen we met elkaar. En in samenwerking met de overheid. Zo ontstaat een ambitieus beleid en werken we aan een samenleving waarin duurzaamheid centraal staat.

Centrale thema’s

Aan de hand van vier centrale thema’s ontwikkelen we impactvolle programma’s op het gebied van:

  • CO2-reductie (Paris Proof)
  • Circulariteit
  • Gezondheid
  • Klimaatadaptatie

Partners

DGBC is in 2008 opgericht op initiatief van de markt. Wij zijn een stichting met ANBI-status. Met onze bijna 380 DGBC-partners vormen we de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland.
Deze koplopers voelen de urgentie om in actie te komen en stellen niet uit, maar nemen nu de verantwoordelijkheid. Zij nemen leiderschap in deze transitie.

Samenwerking

DGBC brengt organisaties met elkaar in contact en stimuleert samenwerking. Via het kennisplatform worden kennis en innovaties van en met partners gedeeld. 

Meten, weten, doen

DGBC organiseert daarnaast opleidingen en evenementen over actuele duurzaamheidsthema’s. En we ontwikkelen en beheren BREEAM-NL, het meest gebruikte keurmerk in Europa om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden te beoordelen en te meten.

Jaarplan en -verslagen

DGBC publiceert op deze speciale pagina het jaarplan van de eigen organisatie en de jaarverslagen van de afgelopen jaren. 

DGBC in internationaal perspectief

Dutch Green Building Council (DGBC) is Established Member van de World Green Building Council (WorldGBC). De WorldGBC verenigt alle councils ter wereld. Al bijna 100 landen hebben een council die streeft naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Samenwerking met BRE

Het BREEAM duurzaamheidskeurmerk is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council volgt deze standaard in de ontwikkeling van de Nederlandse BREEAM keurmerken: BREEAM-NL. Alle nieuwe BREEAM-NL keurmerken en veranderingen op bestaande keurmerken worden eerst voorgelegd aan de BRE voordat deze worden geïntroduceerd of doorgevoerd.

Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?