Ballast Nedam

Duurzaam bouwen en ontwikkelen is één van de grootste speerpunten binnen Ballast Nedam. We willen de doelen van het Klimaatakkoord ruimschoots behalen en omarmen de Sustainable Development Goals van de VN, waar we onze duurzaamheidsstrategie op baseren. Iedere dag bouwen en ontwikkelen wij duurzame iconen die écht iets toevoegen aan de samenleving. We geloven dat we duurzame groei kunnen realiseren door onszelf continu te blijven uitdagen om te verbeteren, als mens en als professional. In 2030 werkt Ballast Nedam volledig CO2 neutraal. Onze ambitie voor circulariteit is dat wij in 2030 50% circulair en 100% afvalvrij bouwen. Door losmaakbaar en aanpasbaar te ontwerpen en te bouwen en zo veel mogelijk hergebruikte en gerecyclede materialen toe te passen, voorkomen wij het gebruik van nieuwe grondstoffen. Nieuwe grondstoffen zijn zoveel mogelijk biobased en non-toxisch. Ballast Nedam Building Projects realiseert vooral grootschalige bouwopdrachten. Binnen Ballast Nedam zijn ook onderstaande regionale en zelfstandig opererende bedrijven actief. Zo behouden we lokale wendbaarheid en de schaalvoordelen van een groot bouwbedrijf.

  • Heddes Bouw & Ontwikkeling
  • Laudy Bouw & Ontwikkeling
  • Ballast Nedam Zuid
  • Ballast Nedam West

Ballast Nedam heeft meerdere BREEAM-NL Experts en tevens LEED, GPR Gebouw en BENG specialisten in dienst.

Wij zijn Ballast Nedam. We Challenge to Improve.

Organisatie

Naam

Ballast Nedam

Type organisatie

Bouwbedrijf

Adres

Ringwade 71, Nieuwegein

Thema's

Nieuws van Ballast Nedam

Annemarie van Doorn over COP28

Annemarie van Doorn over COP28

Founding partner Ballast Nedam: ‘We hebben elkaar nodig in de bouwketen’

Founding partner Ballast Nedam: ‘We hebben elkaar nodig in de bouwketen’

BNA bekroont diverse BREEAM-NL projecten

BNA bekroont diverse BREEAM-NL projecten