Thema's - Circulariteit

#BuildingLife

DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2 die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw. Doel is deze benadering op te nemen in nationale regelgeving en het beleid in de diverse landen. In Nederland is dit deels al verankerd in wetgeving.

Waarom #BuildingLife? Materiaalgebonden emissies als blinde vlek in Europa

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO2  in de atmosfeer een wereldwijde uitdaging. Daarbij wordt nu vooral ingestoken op energiebesparing en duurzame energie. Er is urgentie om binnen de gehele bouwsector CO2-doelstellingen te realiseren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat van alle CO2 die bij de bouw en bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan een derde vrijkomt tijdens de bouw en bij het onderhoud.

We zullen dus niet alleen energie moeten besparen, maar de hele bouwketen zal mee moeten verduurzamen. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw en sloop/hergebruik! De materiaalgebonden emissies zijn nu nog een blinde vlek in het aanpakken van CO2-uitstoot.

Doel: versnellen EU Green Deal voor de bouwsector

Het doel van het project is daarom om de deelnemende landen in Europa op een lijn te krijgen in de aanpak van de CO2-uitstoot voor gebouwen, waarbij er ook Whole Life Carbon doelstellingen worden vastgesteld en geïmplementeerd. Het is de bedoeling dat deze doelstellingen zowel in het overheidsbeleid als in de strategische doelstellingen van de marktpartijen worden opgenomen.  Zo willen de Green Building Councils een bijdrage leveren aan de EU Green Deal voor de bouwsector.

National Net Zero Whole Life Carbon Roadmap 

Het project is gericht op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording rond een bredere benadering van de CO2-aanpak.

Elke deelnemende Green Building Council werkt toe naar het concretiseren van een doelstelling per land. Dit gaan ze doen door een National Net Zero Whole Life Carbon Roadmap op te stellen. DGBC zal dit voor Nederland doen. Hiervoor is nodig dat we inventariseren waar we staan en hoe we een beweging kunnen maken naar CO2-arme bouwsector.


We starten daarom met het inventariseren waar we als Nederland staan. Hierbij gaan we in kaart brengen van lopende projecten en bestaande plannen van de overheid en marktpartijen rond embodied carbon. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij onze achterban? Nemen zij Whole Life Carbon doelstellingen mee in beleid? Hoever zijn de marktpartijen in Nederland al? Welke gemeenschappelijke deler kunnen we daaruit halen?

Een belangrijk onderdeel van het project is daarnaast, de afstemming en dialoog met private partijen die bij kunnen dragen aan de doelstellingen in 2050 en deze met elkaar te verbinden.

Wie doen er mee?

Het project loopt van 2021 tot en met eind 2022 en wordt mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation en de Laudes Foundation.

Het consortium bestaat naast DGBC uit de WGBC, Kroatië, Finland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, UK, Spanje, Polen en Italië.

Drie prominente leden van het Europees Parlement hebben zich al verbonden aan het project. Sirpa Pietikäinen (EPP), Maria Spyraki (EPP) and Ciarán Cuffe (Greens).


In Nederland kan je bijdragen door mee te werken tijdens de werksessies. Gezamenlijk werken we aan de inhoud van de nationale roadmap.


bekijk de agenda


Nederlandse #BuildingLife ambassadeurs

 • André Hekma, Adviseur Energietransitie, Arcadis
 • Anja Köhler, Sustainability Innovation Manager, EDGE
 • Arjan van Eijk, Sustainability Analyst, Colliers
 • Esther Gerritsen, adviseur integrale duurzaamheid gebouwde omgeving, Royal HaskoningDHV
 • Hermen Smelt, projectleider, Inbo
 • Janneke Leenaars, Sustainability manager BENELUX, Interface
 • Jeroen Loots, Senior Adviseur Klimaat, ASN Bank
 • Mantijn van Leeuwen, Directeur, NIBE
 • Niels van Geenhuizen, Business Lead Sustainable Built Environment, Arcadis
 • Norbert Schotte, Manager Innovatie & Duurzaamheid, VORM Holding
 • Peter Buurman, Senior adviseur, Deerns
 • Thomas Wellink, Senior Adviseur Duurzaam & Innovatief Bouwen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Tom Blankendaal, Projectmanager Circular Economy, BAM Bouw en Vastgoed

Publicaties


Position Paper

In deze position paper wordt uitgelegd wat onder een Whole Life Carbon aanpak wordt verstaan. Deze paper is de eerste stap in een proces van verduurzaming volgens dit nieuwe principe.


Bekijk Position Paper Whole Life Carbon


Rekenprotocol Paris Proof Embodied Carbon


Om de eerste stap naar Whole Life Carbon te zetten publiceert DGBC het rekenprotocol voor materiaalgebonden CO2. Het rekenprotocol Paris Proof Embodied stelt partijen uit de keten in staat om te rekenen met de CO2-impact van hun nieuwbouw en renovatieprojecten aan de hand van hun MPG berekeningen


Bekijk Rekenprotocol en achtergrondrapport


​​​​​​​BuildingLife Cases: Whole Life Carbon in de praktijk

GebouwOpdrachtgeverBekijk case
Lidl NederlandLidl Almere Oosterwold
BiopartnerBiopartner 5  Oegstgeest

Meer informatie

Meer informatie over dit project vind je op de website van de World Green Building Council 

Laatste nieuws

“Met de huidige manier van bouwen snoepen we ons carbon budget binnen zeven jaar op; we kunnen er niet meer van weg kijken"

“Met de huidige manier van bouwen snoepen we ons carbon budget binnen zeven jaar op; we kunnen er niet meer van weg kijken"

Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen

Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen

DGBC zoekt nieuwe groene leiders!

DGBC zoekt nieuwe groene leiders!