Thema's - Circulariteit

#BuildingLife

DGBC werkt samen met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2 die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar ook naar de CO2 dfie vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw.

Waarom #BuildingLife? Materiaalgebonden emissies als blinde vlek in Europa

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO2  in de atmosfeer een wereldwijde uitdaging. Daarbij wordt nu vooral ingestoken op energiebesparing en duurzame energie. Er is urgentie om binnen de gehele bouwsector CO2-doelstellingen te realiseren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat van alle CO2 die bij de bouw en bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan een derde vrijkomt tijdens de bouw en bij het onderhoud.

We zullen dus niet alleen energie moeten besparen, maar de hele bouwketen zal mee moeten verduurzamen. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw en sloop/hergebruik! De materiaalgebonden emissies zijn nu nog een blinde vlek in het aanpakken van CO2-uitstoot.

Doel: versnellen EU Green Deal voor de bouwsector

Het doel van het project is daarom om de deelnemende landen in Europa op een lijn te krijgen in de aanpak van de CO2-uitstoot voor gebouwen, waarbij er ook Whole Life Carbon doelstellingen worden vastgesteld en geïmplementeerd. Het is de bedoeling dat deze doelstellingen zowel in het overheidsbeleid als in de strategische doelstellingen van de marktpartijen worden opgenomen.  Zo willen de Green Building Councils een bijdrage leveren aan de EU Green Deal voor de bouwsector.

National Net Zero Whole Life Carbon Roadmap 

Het project is gericht op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording rond een bredere benadering van de CO2-aanpak. Elke deelnemende Green Building Council werkt toe naar het concretiseren van een doelstelling per land. DGBC publiceerde februari 2022 de Nederlandse roadmap: Op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom

Een belangrijk onderdeel van het project is de afstemming en dialoog met partijen die bij kunnen dragen aan de doelstellingen en deze met elkaar te verbinden. Al meer dan 50 organisaties tekenden de intentieverklaring om gezamenlijk met DGBC toe te werken naar aanvullende doelstellingen voor materiaalgebonden emissies in het Paris Proof Committment.


Bekijk intentieverklaring


Alle ondertekenaars op een rij

Nederlandse #BuildingLife ambassadeurs

Publicaties

Roadmap Whole Life Carbon

Deze roadmap is bedoeld voor marktpartijen, waarmee DGBC nu de volgende stap zet via een intentieverklaring van bedrijven en andere organisaties. In deze roadmap staat een inventarisatie van waar we staan en de perspectieven per stakeholder om de beweging te maken naar een CO2-arme bouwsector.


Bekijk Roadmap Whole Life Carbon


Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Om de eerste stap naar Whole Life Carbon te zetten publiceert DGBC het rekenprotocol voor materiaalgebonden CO2. Het rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies stelt partijen uit de keten in staat om te rekenen met de CO2-impact van hun nieuwbouw en renovatieprojecten aan de hand van hun MPG berekeningen.

Heb je projecten al doorgerekend met het protocol? we zijn benieuwd naar jouw resultaten. Je kan het excel invullen en toesturen naar Laetitia.


Bekijk Rekenprotocol en achtergrondrapport


Position Paper

In deze position paper wordt uitgelegd wat onder een Whole Life Carbon aanpak wordt verstaan. Deze paper is de eerste stap in een proces van verduurzaming volgens dit nieuwe principe.


Bekijk Position Paper Whole Life Carbon


BuildingLife Cases: Whole Life Carbon in de praktijk

GebouwOpdrachtgeverBekijk case
Lidl NederlandLidl Almere Oosterwold
BiopartnerBiopartner 5  Oegstgeest

Wie doen er mee?

Het BuildingLife project loopt van 2021 tot en met eind 2022 en wordt mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation en de Laudes Foundation.

Het consortium bestaat naast DGBC uit de WGBC, Kroatië, Finland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, UK, Spanje, Polen en Italië.

Drie prominente leden van het Europees Parlement hebben zich al verbonden aan het project. Sirpa Pietikäinen (EPP), Maria Spyraki (EPP) and Ciarán Cuffe (Greens).

Meer informatie

Meer informatie over dit project vind je op de website van de World Green Building Council 

Laatste nieuws

Openbare consultatie conceptleidraden Platform CB’23 gestart

Openbare consultatie conceptleidraden Platform CB’23 gestart

Nieuwe partner stelt zich voor: Folie Effect

Nieuwe partner stelt zich voor: Folie Effect

Merin met BREEAM-NL certificaten

Vijf keer BREEAM-NL Excellent certificering voor Merin