NIBE bv

Het NIBE is al bijna 30 jaar koploper in het verduurzamen van de bouw. Het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact van bouwmaterialen en bouwwerken ziet het NIBE als een belangrijke, concrete stap naar het verduurzamen van de bouw. Het NIBE vindt het belangrijk om de milieuwinst van vernieuwende bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken. Om kansen op het gebied van duurzaam bouwen maximaal te benutten, vinden we het van belang dat alle partijen in de keten worden benaderd. Daarom streeft NIBE naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen en adviseert zij zowel producenten, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers.

Het nastreven van deze missie gebeurt door middel van het geven van adviezen, het ontwikkelen van producten en diensten, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen en het doen van onderzoek. Daarbij willen we onze creativiteit en ons innovatievermogen gebruiken om op ons vakgebied grensverleggend te zijn. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende producten:

  • Een tool waarmee fabrikanten zelf inzicht hebben in de milieu-impact van hun productieprocessen. (www.epdnibe.com)
  • De NIBE-milieuclassificaties, hiermee is in één oogopslag duidelijk welke producten het meest duurzaam zijn binnen een toepassing (www.nibe.info)
  • Het DUBOkeurmerk: het keurmerk voor duurzame bouwproducten

Duurzamere keuzes beginnen met het kwantificeren van de impact

Organisatie

Naam

NIBE bv

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Adres

Nijverheidsweg 16A, Utrecht

Thema's

Professionals

Mantijn van Leeuwen
Mantijn van Leeuwen Directeur Bekijk profiel

Nieuws van NIBE bv

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

DGBC en TNO publiceren onderzoek over waarderen van CO2-prestaties van biobased materialen

DGBC en TNO publiceren onderzoek over waarderen van CO2-prestaties van biobased materialen

Aandacht voor milieu-impact van materialen om klimaatdoelen te halen: nieuw Leids laboratorium Biopartner 5 zet de toon

Aandacht voor milieu-impact van materialen om klimaatdoelen te halen: nieuw Leids laboratorium Biopartner 5 zet de toon