Thema's - Circulariteit

Normcommissie Circulair bouwen

Deze nationale subcommissie van de NEN houdt zich bezig met normalisatie voor circulaire bouw; circulaire principes, richtlijnen en eisen; van ontwerp tot demontage voor de gebouwde omgeving. Ruben Zonnevijlle participeert namens DGBC aan deze Normcommissie.

Circulair bouwen, zoals gedefinieerd in het lexicon van Platform CB’23 is het ’ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen of ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.’

Belangenbehartiger

De normcommissie behartigt de Nederlandse belangen bij het ontwikkelen van Nederlandse en Europese afspraken voor circulair bouwen. Circulair bouwen start aan de ontwerptafel. Alleen zo wordt het mogelijk om grondstoffen hoogwaardig terug te plaatsen in de keten en kan afval na de demontagefase geminimaliseerd worden. De commissie sluit zich aan bij de drie kerndoelen voor circulair bouwen, zoals beschreven in de leidraad ‘Meten van Circulariteit’:

 • beschermen van materiaalvoorraden;
 • beschermen van het milieu;
 • beschermen van bestaande waarde.

Werkprogramma

Het werkprogramma omvat verschillende onderwerpen, zoals:

 • circulaire data, circulaire informatie, paspoorten. Bijvoorbeeld: Bouw informatie modellen (BIM), Product informatie management (PIM) en logboeken voor de bouw;
 • minimale milieu-impact door waardebehoud en bepalingen;
 • meten en evalueren van circulariteit;
 • circulaire eisen/richtlijnen voor aanbesteding;
 • mogelijkheden/oplossingen voor hergebruik;
 • grondstofmanagement (waardebehoud of opwaardering);
 • ontwerpeisen voor alle cycli/fasen;
 • selectieve demontage van gebouwen;
 • grondstoffen in bestaande bouw in kaart brengen;
 • waarderen en kapitaliseren van grondstoffen voor de financiële markt.

Meer informatie: www.nen.nl/circulair_bouwen

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes