Thema's - Circulariteit

Normcommissie Circulair bouwen

Deze nationale subcommissie van de NEN houdt zich bezig met normalisatie voor circulaire bouw; circulaire principes, richtlijnen en eisen; van ontwerp tot demontage voor de gebouwde omgeving. Ruben Zonnevijlle participeert namens DGBC aan deze Normcommissie.

Circulair bouwen, zoals gedefinieerd in het lexicon van Platform CB’23 is het ’ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen of ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.’

Belangenbehartiger

De normcommissie behartigt de Nederlandse belangen bij het ontwikkelen van Nederlandse en Europese afspraken voor circulair bouwen. Circulair bouwen start aan de ontwerptafel. Alleen zo wordt het mogelijk om grondstoffen hoogwaardig terug te plaatsen in de keten en kan afval na de demontagefase geminimaliseerd worden. De commissie sluit zich aan bij de drie kerndoelen voor circulair bouwen, zoals beschreven in de leidraad ‘Meten van Circulariteit’:

 • beschermen van materiaalvoorraden;
 • beschermen van het milieu;
 • beschermen van bestaande waarde.

Werkprogramma

Het werkprogramma omvat verschillende onderwerpen, zoals:

 • circulaire data, circulaire informatie, paspoorten. Bijvoorbeeld: Bouw informatie modellen (BIM), Product informatie management (PIM) en logboeken voor de bouw;
 • minimale milieu-impact door waardebehoud en bepalingen;
 • meten en evalueren van circulariteit;
 • circulaire eisen/richtlijnen voor aanbesteding;
 • mogelijkheden/oplossingen voor hergebruik;
 • grondstofmanagement (waardebehoud of opwaardering);
 • ontwerpeisen voor alle cycli/fasen;
 • selectieve demontage van gebouwen;
 • grondstoffen in bestaande bouw in kaart brengen;
 • waarderen en kapitaliseren van grondstoffen voor de financiële markt.

Meer informatie: www.nen.nl/circulair_bouwen

Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?