bbp advies b.v.

Maak de wereld waar we in leven een stukje beter. Deze filosofie past bbp advies toe in haar ontwerpaanpak. Hierin staat duurzaamheid voorop.

 Een duurzaam gebouw is niet alleen een gebouw met een laag energiegebruik, maar met name een gebouw dat in brede zin bijdraagt aan een duurzame samenleving. 

Het gaat daarbij om:

 • Een gebouw met een zo laag mogelijke milieulast;
 • Een gebouw dat de gebruiker in staat stelt om optimaal te functioneren.

Conceptkeuzes worden gebaseerd op het zo goed mogelijk toepassen van duurzame technologie.

Aandachtpunten hierbij zijn:

 • Technische haalbaarheid;
 • Maatwerk;
 • Reductie CO2 uitstoot;
 • Ruimte voor investeringen;
 • Terugverdientijden.

In de exploitatiefase is duurzaam beheer en onderhoud een belangrijk hulpmiddel om de gebouwgebonden installaties optimaal te laten functioneren waardoor er een goed binnenklimaat met een acceptabel energieverbruik gewaarborgd wordt.

bbp advies heeft de expertise, om in samenwerking met partners, opdrachtgever en gebruikers ondersteuning te bieden bij het realiseren en behouden van duurzame huisvesting.

Bij bbp advies kan men terecht voor onder andere:

 • Energieconcepten;
 • Energiebesparing/reductie CO2 uitstoot;
 • Energie Audit;
 • BREEAM-NL;
 • Duurzaam beheer en onderhoud.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Organisatie

Naam

bbp advies b.v.

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Laan 1914 nr. 41, Amersfoort

Thema's