VKZ BV

Als middelgroot adviesbureau met het oog op de toekomst, wil VKZ haar verantwoordelijkheid pakken. Door lid te worden van DGBC positioneren wij ons nog duidelijker als hét duurzame adviesbureau op het gebied van complexe gebieds- en vastgoedontwikkelingen.

Niet alleen door zelf duurzame maatregelen te nemen voor onze interne processen (verduurzaming van het kantoor, een elektrisch wagenpark), maar juist ook door onze opdrachtgevers te inspireren en te stimuleren bij het zoeken naar innovatieve, aansprekende, concrete en duurzame oplossingen. Voor vandaag, maar juist ook voor de toekomst.

VKZ voelt zich nauw verbonden met de vier centrale thema’s van DGBC. Hoog in het vaandel staan bij onze project- en procesmanagers en adviseurs circulariteit, 'de gebouwen van nu als grondstoffen van morgen' en klimaatadaptatie.

Ruimtelijk, financieel en in tijd bezien is de verduurzamingsopgave een enorme uitdaging. VKZ adviseert daarbij van strategisch (financieel) huisvestingsadvies tot en met het ontwikkelen en realiseren van haalbare innovatieve planconcepten en projecten.

Van quickscans of haalbaarheidsstudies tot een uitgebreide routekaart inclusief monitoring en financiële exploitatiedoorrekeningen en begeleiding van de implementaties. Aan de hand van ons stappenplan om te komen tot een duurzame (her)ontwikkeling, neemt VKZ u stap voor stap mee op weg naar een duurzaam gebouwde omgeving waarin mensen wonen, werken, recreëren en leren.

Prettig wonen, werken, recreëren en leren in een duurzaam gebouwde omgeving: daar doen we het voor!

Organisatie

Naam

VKZ BV

Type organisatie

Adviesbureau

Sectoren

Onderwijs, Retail, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Rembrandtlaan 31, Bilthoven

Thema's