Thema's - Klimaatadaptatie

Trainingstraject ‘Klimaatrisico’s bij woningcorporaties’  

Inzicht in de klimaatrisico’s van de woningvoorraad is in toenemende mate van belang voor woningcorporaties. Door klimaatverandering kunnen woningen kwetsbaar zijn of worden voor allerlei risico’s, zoals overstroming, hittestress of funderingsproblematiek als gevolg van droogte. Hoe krijg je inzicht in deze risico’s? Dit en meer leer je tijdens het trainingstraject ‘Klimaatrisico’s bij woningcorporaties’.   

Klimaatrisico’s hebben consequenties voor het woongenot en de gezondheid van bewoners, voor de onderhoudskosten en uiteindelijk ook voor de waarde van het woningbezit. Inzicht in deze risico’s is dus van belang voor woningcorporaties, maar ook voor partijen waarmee wordt samengewerkt, zoals leveranciers, aannemers en financiers. Europese wet- en regelgeving (zoals SFDR, CSRD, EU Taxonomie) vraagt van (financiële) partijen dat ze transparant over de klimaatrisico’s in hun portefeuille rapporteren.  

Hoe krijg je inzicht in deze risico’s? Dit gebeurt aan de hand van het Framework for Climate Adaptive Buildings, een methodiek ontwikkeld door Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met 30 organisaties, waaronder de Groene Huisvesters. Deze transparante en vrij beschikbare methodiek is bedoeld om op diverse klimaatthema’s de risico’s op pandniveau te identificeren. Lees hier meer over het Framework. 

Wat leer je?

Het doel van het trainingstraject is: 

 • Het toepassen van de methodiek, handvatten te krijgen om zelf aan de slag te gaan en zo de ‘rode vlaggen’ in jouw voorraad te identificeren.  
 • Te sparren met andere woningcorporaties over de uitkomsten, inspiratie te op te doen over mogelijke oplossingen en samen na te denken over de strategische keuzes.
 • Nieuwe kennis op doen maar ook de ruimte krijgen om van elkaars praktijk te leren.

Vier bijeenkomsten verdeeld over één jaar

Het traject bestaat uit vier stappen, elk met een bijbehorende bijeenkomst (van een dagdeel):  

 1. Uitleg over de FCAB-methodiek: de nadruk tijdens deze sessie ligt op de eerste stap: het bepalen van de omgevingsscore. Climate Adaptation Services (CAS) is één van de gasttrainers tijdens deze sessie. 
 2. Gebouwkenmerken en de gebouwscore: hoe bepaal je de gebouwscore en wat zegt dit over de kwetsbaarheid van het betreffende gebouw? 
 3. De klimaatrisico-score: deze wordt bepaald op basis van de omgevingsscore en de gebouwscore. Dit leidt tot ‘rode vlaggen’, panden met een relatief hoog risico. Uitleg over de vervolgstappen: een mogelijke deepdive, impactanalyse en risicohouding.  
 4. Het maken van adaptatieplannen: welke maatregelen kies je voor de panden met de hoogste prioriteit? 

Het trainingstraject beslaat dus ongeveer één jaar en bevat vier fysieke bijeenkomsten en twee (online) in-check sessies. De training is alleen toegankelijk voor woningcorporaties en per woningcorporatie kan één (liefst vaste) persoon deelnemen.   

Huiswerk

Voorafgaand en gedurende het traject ga je als deelnemer aan de slag gaan met jouw eigen portefeuille. Let op: als deelnemende corporaties moet je zelf de werkzaamheden met betrekking tot de analyse organiseren en/of uitvoeren. Dat kan zijn het inventariseren van specifieke gebouwkenmerken, zoals drempelhoogte. Dit doe je zelf of je schakelt hiervoor een adviseur in. Het daadwerkelijke screenen van panden is dus geen onderdeel van het traject, maar is ‘huiswerk’ voor de deelnemers. 

Aanmelden 

Corporaties kunnen kosteloos aan dit traject meedoen, mede dankzij een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Het traject wordt drie keer gegeven, hieronder een overzicht inclusief de bijbehorende startdata. LET OP: er is per traject ruimte voor 15 deelnemers en je kan niet later instromen. De aanmelding voor een traject sluit als deze vol is.  

Een overzicht van de drie groepen: 

Groep 1:

 • De startdatum is dinsdag 21 mei 2024
 • Online check-in (datum n.t.b.)
 • Tweede bijeenkomst op dinsdag 10 september 2024
 • Online check-in (datum n.t.b)
 • Derde bijeenkomst op dinsdag 11 februari 2025
 • Vierde bijeenkomst op donderdag 22 mei 2025

De locaties van de fysieke bijeenkomsten worden later bekend gemaakt.  

Ik meld me aan

Groep 2:

 • De startdatum is donderdag 26 september 2024
 • Online check-in (datum n.t.b)
 • Tweede bijeenkomst op dinsdag 14 januari 2025 
 • Online check-in (datum n.t.b)
 • Derde bijeenkomst op dinsdag 3 juni 2025
 • Vierde bijeenkomst op dinsdag 21 oktober 2025

De locaties van de fysieke bijeenkomsten worden later bekend gemaakt.  

Ik meld me aan

Groep 3:

 • De startdatum is donderdag 21 november 2024 
 • Online check-in (datum n.t.b)
 • Tweede bijeenkomst op donderdag 13 maart 2025 
 • Online check-in (datum n.t.b)
 • Derde bijeenkomst op dinsdag 9 september 2025 
 • Vierde bijeenkomst op dinsdag 2 december 2025

De locaties van de fysieke bijeenkomsten worden later bekend gemaakt.  

Ik meld me aan

Meer informatie?

Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Roosmarijn van de Velde, Projectmanager Kennis & Innovatie bij DGBC. Maak een (video)belafspraak via de link of mail naar r.vandevelde@dgbc.nl.

Laatste nieuws

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie