Circulariteit

Door circulaire gebouwen te meten, een einde maken aan het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen

Het moet circulair en het liefst nog circulairder. Het lijkt het nieuwe modewoord binnen bouwend Nederland. Waar een decennium terug alles duurzaam en groen moest zijn, is het nu circulariteit dat de klok slaat. Maar, van een circulair gebouwde omgeving is voorlopig nog geen sprake.

De huidige economie is nog vaak gebaseerd op het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen. We oogsten, benutten en danken materialen af op een lineaire manier, wat schadelijke gevolgen heeft voor zowel ons klimaat als het milieu. Zeker gezien de groei van onze steden, die met slechts 3% procent van de totale oppervlakte van de aarde verantwoordelijk zijn voor 75% van het wereldwijde energie- en materiaalgebruik, zullen we af moeten van de lineaire denkwijzen, en naar een circulaire economie toe moeten. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op. Maar, dan moeten we wel efficiënter gebruik maken van de beschikbare grondstoffen en materialen. Kortom, circulair bouwen is bittere noodzaak. En meer dan een hippe definitie.

Maar wat is een circulair gebouw? En hoe meet je die circulariteit dan? Vooral op die laatste vraag moeten veel partijen het antwoord schuldig blijven, maar is ook de vraag die DGBC wel wilde beantwoorden. Dus was het voor DGBC, maar ook voor Metabolic, SGS Search en Circle Economy des te meer reden om het thema eens verder uit te diepen. Een goed idee, zo erkende de Redevco foundation, dat besloot het project te sponsoren.

DGBC ziet het als een natuurlijke taak om dit soort vraagstukken te beantwoorden. Het project om circulair bouwen meetbaar te maken, bestond grofweg uit twee delen.

  • In eerste instantie is er gekeken hoe de circulaire economie kon worden vertaald naar de definitie van een circulair gebouw. Daarin zijn ontwerpstrategieën verder uitgediept en is onderzocht welke impactcategorieën onder het begrip circulariteit vallen.
  • Daarna is gekeken hoe dit in een framework kon worden afgekaderd. In het tweede gedeelte zijn vervolgens de meetbare indicatoren aangewezen en in categoriën ingedeeld.

 

Nieuws bij dit thema

Jubileumuitgave BREEAM-NL magazine zoomt in op vier thema's
16 apr 2019

Jubileumuitgave BREEAM-NL magazine zoomt in op vier thema's

Circulariteit, gezondheid, klimaatadaptatie en Paris Proof zijn de vier thema's die centraal staan in...
Groene Kamer: 'Circulair bouwen wordt omarmd, maar is iedereen er klaar voor?'
16 apr 2019

Groene Kamer: 'Circulair bouwen wordt omarmd, maar is iedereen er klaar voor?'

“Hoe kijken bouwers tegen het spanningsveld tussen kortetermijnopbrengsten en circulariteit voor de...
Duurzaam Wonendialoog
9 mei 2019

Duurzaam Wonendialoog

Op donderdag 9 mei organiseert DGBC de Duurzaam Wonendialoog in Den Haag. DGBC ziet als grote...

Publicaties bij dit thema

A Framework for Circulair Buildings

A Framework for Circulair Buildings

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings

Nederlandse samenvatting A Framework for circular buildings