Thema's - Paris Proof

Expertgroepen

Onder het Deltaplan vallen drie expertgroepen. Anders dan de werkgroepen die zijn opgesteld per sector (en plannen maken per sector) werken deze groepen in verschillende specialisaties aan sector overstijgende vraagstukken die uit de werkgroepen komen. Hierbij zoeken zij naar stimuleringen, middelen en regels om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Zij richten zich op de volgende specialisaties: data & monitoring, energie en juridische zaken.

 

Data & monitoring 

Het Deltaplan wil dat gebouwen worden beoordeeld op daadwerkelijk verbruik. Verbruiksdata en monitoring spelen daarin een grote rol. Deze expertgroep zet zich in om een uniform data- en monitoringssysteem voor heel Nederland op te stellen, jaarlijkse benchmarks komen per sector en datagestuurd verduurzaamd wordt.

 

WEii adviesgroep

Met Paris Proof wordt gestuurd op het werkelijk energiegebruik. Als uniforme rekenmethode voor het werkelijk energiegebruik is door TVVL en DGBC WEii ontwikkeld, de Werkelijke Energie intensiteit indicator. De WEii adviesgroep houdt zich bezig met de technische doorontwikkeling van WEii en het op de kaart zetten van WEii als dé methode om de energie-efficientie van bestaande gebouwen mee te bepalen.

 

Juridische zaken 

Welke wet- en regelgevingen zijn er op te stellen als motivatie of stok achter de deur om gebouwen sneller te verduurzamen? De expertgroep Juridische zaken houdt zich niet alleen met boetes bezighouden, maar ook stimulerende wet- en regelgevingen komen op tafel. Wat is er bijvoorbeeld mogelijk om het installeren van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen te stimuleren? En hoe kunnen gebouweigenaren gestimuleerd worden een routekaart op te stellen en stappen te zetten?

Werkgroepen

Laatste nieuws

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen