Sweegers en de Bruijn B.V.

Duurzaam bouwen is een breed begrip dat ingrijpt op veel aspecten in het bouwproces. Wij zijn verantwoordelijk voor het installatieontwerp, maar zijn ons er terdege van bewust dat de installaties onderdeel zijn van het gebouw en ten dienste staan van de gebruikers. Als het gaat om duurzaamheid kunnen de verschillende disciplines niet los van elkaar worden gezien. Wij hebben de kennis, ervaring en passie voor duurzaamheid in huis om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het waarmaken van hun ambities. Naast BREEAM hanteren wij ook instrumenten als GPR, EPC, BENG en de Milieuthermometer. Als het gaat om duurzaamheid nemen wij graag het voortouw en de regie.

In onze ontwerpfilosofie gaan wij uit van twee basisprincipes, te weten Trias Energetica en Total Cost of Ownership. Deze basis vullen we aan door zinvolle en bewezen innovaties in onze ontwerpen te verwerken. Hoewel er veel aandacht uitgaat naar duurzame nieuwbouw, ligt de grootste uitdaging in het verduurzamen van de bestaande bouw. Onze afdeling Exploitatie stelt Duurzame Meer Jaren Onderhoudsplannen op en verduurzaamt, optimaliseert en beheert installaties. Dit levert waardevolle kennis en data op die we weer toepassen in nieuwe ontwerpen.

Toonaangevende projecten als de nieuwbouw KinderCampus Noord te ’s-Hertogenbosch (EPC=0) en het ontwerp van een nieuwe energievoorziening met WKO installatie voor het VieCuri Medisch Centrum te Venlo zijn resultaten van onze aanpak.

Organisatie

Naam

Sweegers en de Bruijn B.V.

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Onderwijs, Retail, Logistiek, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Europalaan 12G, Den Bosch

Thema's