Laride

Laride stelt een strategie op ten aanzien van duurzame maatregelen en de effecten daarvan en bewaakt deze gedurende het project. Gezamenlijk gaan wij op zoek naar de meest optimale oplossing, waarbij het comfort wordt geboden door een vertaling naar kosten en exploitatie te maken. Daarnaast werken we met enkele vaste partijen samen in het kader van het verkrijgen van mogelijke duurzaamheidssubsidies.

Wij hebben enkele BREEAM-NL Experts in dienst die ons duurzaamheidsadviezen geven bij de ontwikkeling en realisatie van huisvesting. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Daarnaast maken we onder andere ook gebruik van de GPR-gebouw methodiek.

Onze professionals zijn gefocust op het bereiken van een maximaal resultaat en ontzorgen de opdrachtgever bij de verdere uitwerking van de gemaakte keuzes.

Hart voor duurzaamheid

Organisatie

Naam

Laride

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Adres

Bastion 58, Veldhoven

Thema's