NV Ontwikkelings maatschappij Utrecht

Ontwikkelingsbedrijf Utrecht (OMU), opgericht in 2011 door het provinciebestuur, is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie en investeert in herstructurering en transformatie. Taakstelling van OMU is om jaarlijks minimaal 5 hectare aan verouderde bedrijfskavels te verbeteren en tenminste 10.000 m2 aan leegstaande kantoorruimte uit de markt te halen. Dit doen we als adviseur, intermediair, financier en investeerder. Als een van de weinigen financiert OMU in de ontwikkelfase van herstructurerings- en transformatieprojecten. Hiervoor beschikt OMU over een investeringsfonds waarmee (risicodragende) geldleningen worden verstrekt. De mogelijkheid bestaat om aanvullende investeringen op het gebeid van duurzaamheid te financieren. Altijd met oog op financieel en maatschappelijk rendement. We investeren alleen in projecten die de ruimtelijke kwaliteit en investeringsklimaat verbeteren. De kredietvoorwaarden zijn marktconform maar worden aantrekkelijker naarmate de duurzaamheidsinspanningen toenemen. Transformatie en herstructurering van verouderd vastgoed is al duurzaam, maar als OMU gaan wij graag een stap verder en leveren wij een actieve bijdrage om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren bij herstructurerings- en transformatieprojecten.

Transformeren, herstructureren én verduurzamen van vastgoed!

Organisatie

Naam

NV Ontwikkelings maatschappij Utrecht

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Orteliuslaan 9, Utrecht

Thema's

Nieuws van NV Ontwikkelings maatschappij Utrecht

Utrecht: ‘De uitdaging is om te vernieuwen, verdichten én verduurzamen’

Utrecht: ‘De uitdaging is om te vernieuwen, verdichten én verduurzamen’