VHG Branchevereniging

Waardevol groen.
Groen is niet langer alleen maar decoratie, maar draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de gezondheid van mensen en de circulaire economie. Het biedt oplossingen voor klimaatadaptatie en is bovendien economisch aantrekkelijk.
Branchevereniging VHG wil namens haar 1.100 leden de gesprekspartner zijn die de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. Voor de groenprofessionals biedt dit kansen om hun creativiteit, deskundigheid en vakmanschap bij aanleg, beheer en onderhoud daadwerkelijk in te zetten. VHG ondersteunt hen daarbij op tal van manieren. Bijvoorbeeld met de concepten De Levende Tuin (voor groen in de buitenruimte) en Het Levende Gebouw (voor groen in, om, aan
en op gebouwen). Deze concepten presenteren we in handleidingen vol informatie en inspiratie, gecombineerd met kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van groen.
VHG streeft ernaar een verbindende rol te spelen tussen haar leden en de markt. We delen kennis en informatie, inspireren en faciliteren ontmoeting. Zo leggen we ‘groene verbindingen’ naar mens en maatschappij. Voor gezonde gebouwen en steden. Voor leefomgevingen waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Kortom: voor een toekomstbestendige wereld.

“Duurzaamheid is ook: de waarde van natuurlijk groen benutten!”

Organisatie

Naam

VHG Branchevereniging

Type organisatie

Branche/netwerkorganisatie

Adres

De Molen 30, Houten

Thema's