ZRi

Samen werken aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving is de missie die wij delen met DGBC. Wij zien een duurzaam gebouw als een gebouw met een beperkte energievraag, waarbij we de benodigde energie zoveel mogelijk op het eigen terrein opwekken. Het is ook een comfortabel en gezond gebouw dat wordt ontwikkeld met een blik op de toekomst en met duurzame materialen. Een duurzaam gebouw heeft veel voordelen voor zowel de gebruikers als de eigenaar: lagere energielasten, hoger comfort en bijvoorbeeld een hogere marktwaarde.

Wij adviseren bij nieuwbouw en renovaties over duurzaam en energiebewust bouwen. Bijvoorbeeld bij het formuleren van de duurzaamheidsambitie in de definitiefase of het uitwerken en toetsen daarvan tijdens ontwerp & uitvoering. In de ontwerpfase ontwikkelen wij een integraal energieconcept waarmee de duurzaamheidsambitie wordt waargemaakt. Bij bestaande gebouwen voeren wij dergelijke advieswerkzaamheden uit: wij brengen gedetailleerd in beeld hoe duurzaam een gebouw is en wat de (on)mogelijkheden zijn om dit gebouw te verduurzamen.

We hanteren diverse duurzaamheidsmethodieken, waaronder BREEAM en BENG. Onze gecertificeerde experts en assessoren verzorgen de bijbehorende certificatietrajecten of inhoudelijk advies om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan. 

ZRi advies voor duurzaam, circulair en energiebewust bouwen

Organisatie

Naam

ZRi

Type organisatie

Adviesbureau

Sectoren

Onderwijs, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Balistraat 1, Den Haag

Thema's