HWRK B.V.

HWRK heeft als doel om gebouwen te verduurzamen, zowel bij de bouw als tijdens het gebruik. Daarom is duurzaamheid een integraal onderdeel van HWRK bij advisering.

We staan met elkaar voor een enorme opgave om de komende dertig jaar de duurzaamheidsambities zoals het ‘Akkoord van Parijs’ te halen. Dit kunnen we alleen bereiken als we ieder gebouw dat nu wordt gerealiseerd aardgasloos en duurzaam wordt opgeleverd en beheerd. Deze opgave biedt ook kansen om een gezondere leer- werkomgeving te maken. HWRK adviseert en begeleidt organisaties bij deze opgave. Dit zijn kantoren, schoolgebouwen, sportaccommodaties en zorginstellingen.

HWRK begeleidt de planvorming voor de renovatie en/of realisatie van het gebouw vanuit een integrale aanpak. Bij de ontwikkeling wordt zowel gekeken naar de materialen die worden gebruikt bij de bouw, als de installaties die worden toegepast. Het resultaat is een circulair en energieneutraal gebouw. Het binnenklimaat is goed en de gebruikers dragen actief bij aan de
verduurzaming. De kennis en techniek is voorhanden. De uitdaging is om dit in een project succesvol bij elkaar te brengen. HWRK draagt met haar kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, huisvesting en facilitymanagement daar graag aan en betrekt andere belanghebbenden voor het beste concrete resultaat.

Samen werken aan een duurzame en gezonde leer- en werkomgeving

Organisatie

Naam

HWRK B.V.

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Schuttersgracht 47, Gorinchem

Thema's

Nieuws van HWRK B.V.

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment