Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht verduurzaamt campussen en bedrijfsvoering

Als universiteit hebben we alle bouwstenen in handen om een drijvende kracht te zijn in de overgang naar een duurzame samenleving. Onze wetenschappers werken aan oplossingen voor energietransitie, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Alle studenten komen in hun studie in aanraking met duurzaamheid. Deze kennis en ervaring nemen zij mee als ze de maatschappij in gaan. Niet alleen onze onderzoekers en studenten werken aan een betere wereld. Ook de organisatie speelt een belangrijke rol bij de transitie naar een duurzamere samenleving.

Daarom speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij het beheer van onze campussen en gebouwen, en in onze bedrijfsvoering. Hier is onze potentie als veranderaar groot. We beheren en onderhouden tientallen gebouwen op drie campussen en zijn grondeigenaar van het Utrecht Science Park; een plek waar dagelijks meer dan 75.000 mensen wonen, werken en studeren.

Om hier invulling aan te geven heeft de UU  het ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen opgesteld. De focus ligt op het realiseren van vastgoed met een toekomstbestendige kwaliteit voor zowel people, planet als profit. Hierbij gaat het niet alleen om het behoud van financiële waarde, maar ook het behouden en creëren van ecologische en sociale waarden. Door te kiezen voor toekomstbestendige kwaliteit, kunnen studenten, docenten en onderzoekers als gebruiker jarenlang profiteren van een hoogwaardig gebouw.

Om de vastgoedportefeuille te verduurzamen zijn vijf ambities bepaald die dit verder concretiseren. Het is ons doel om gezonde, energieopwekkende, functionele, circulaire en klimaatadaptieve universitair vastgoed te ontwikkelen, bouwen en beheren.

BREEAM Campus Aanpak UU

Universiteit Utrecht wil de verbetering van duurzaamheid in en om haar bestaande vastgoedportefeuille inzichtelijk en aantoonbaar maken en vervolgens verbeteren. Met de BREEAM-NL In-Use methodiek kan de voortgang goed vastgelegd en bepaald worden. In 2020 en 2021 heeft de UU voor 16 relevante gebouwen met een totale oppervlakte van 236.725 m2 BVO op het Utrecht Science Park een ‘BREEAM-NL In-Use’ certificaat behaald. Daarmee is Universiteit Utrecht de eerste universiteit in Nederland met een BREEAM gecertificeerde universiteitscampus. Dit resulteert in een totaaloverzicht van de huidige duurzaamheidprestatie per gebouw met daaraan gekoppeld de mogelijke verbeterpunten. Hiermee is de universiteit in staat om continue te verbeteren op de onderdelen gebouw, beheer en gebruik.

Elk bouw- en onderhoudsproject biedt de kans om te verduurzamen. Het doel is echter niet om per gebouw een zo hoog mogelijke BREEAM-score te halen. De verbeterpunten worden op waarde geschat en er wordt goed naar de haalbaarheid gekeken. De hamvraag is: draagt het daadwerkelijk bij aan de verduurzaming van het gebouw en het toekomstbestendig maken van het Utrecht Science Park?”

De Universiteit Utrecht stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van haar kerntaken en in haar bedrijfsvoering.”

Wat doet de Universiteit Utrecht nog meer?

Om binnen de bedrijfsvoering van de Universiteit Utrecht duurzaamheid verder vorm te geven en te prioriteren is er gezamenlijk een Strategisch Duurzaamheidsplan opgesteld. Het Strategisch Duurzaamheidsplan creëert bewustwording onder de medewerkers, biedt overzicht van duurzaamheidsambities en stimuleert de interne samenwerking bij het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities. Dit plan wordt elk jaar herzien en aanscherpt, en heeft een focus op biodiversiteit, zero waste/circulariteit, CO2 reductie en diversiteit.

Op elf thema’s (zie hieronder) zijn ambities en doelstellingen opgesteld, hiermee geeft de bestuursdienst praktische en concrete invulling aan duurzaamheid. De elf thema’s zijn:

1. Gebied, 2. Gebouwen, 3. Energie & emissies, 4. Inkoop & aanbesteding, 5. Catering, 6. Mobiliteit, 7. Afval, 8. Water, 9. Diversiteit & inclusie, 10. Bewustwording, 11. Informatie- technologie.

Meer informatie bij:
Universiteit Utrecht - Vastgoed & Campus
Alex Ziegler, Laurens de Lange, Annemiek Pronk, Martin de Jong, Richard Kuepers, Marlies Sigmond en Conny Haasnoot. 

De Universiteit Utrecht ontwikkelt, bouwt en beheert circulaire, energie-opwekkende gezonde, functionele en klimaatadaptieve gebouwen

Organisatie

Naam

Universiteit Utrecht

Type organisatie

Kennisinstelling

Sectoren

Onderwijs, Kantoren

Adres

Heidelberglaan 8, Utrecht

Thema's

Nieuws van Universiteit Utrecht

Lancering Gebouwenmarktplaats: nu impact maken betekent ontwerpen met bestaande gebouwen

Lancering Gebouwenmarktplaats: nu impact maken betekent ontwerpen met bestaande gebouwen

Biodiversiteit, CO2-reductie en Sociale duurzaamheid centraal tijdens Green Talks 

Biodiversiteit, CO2-reductie en Sociale duurzaamheid centraal tijdens Green Talks 

BREEAM-NL certificering van gebouwen helpt de Universiteit Utrecht op weg naar een duurzaam vastgoedportfolio

BREEAM-NL certificering van gebouwen helpt de Universiteit Utrecht op weg naar een duurzaam vastgoedportfolio