Heerkens van Bavel Bouw B.V.

De bouwsector speelt een grote rol in de transitie naar een circulaire economie. Een nieuwe manier van bouwen, denken en werken. Bij Heerkens van Bavel vertalen wij deze uitgangspunten naar circulair bouwen. Hierbij draait het om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent dit dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat een gebouw flexibel wordt ingezet. Wij zijn scherp op de laatste ontwikkelingen. Zo verkennen wij de toepassing van biobased bouwmaterialen. Natuurlijke materialen die op korte termijn hergroeibaar zijn. Circulariteit is geen doel op zich, maar een manier van denken en doen. Daarbij zoeken wij steeds de naar de complexe balans tussen duurzame ambities en rendement. En vinden daarin het juiste evenwicht.

Duurzaamheidsprestaties van een project kunnen tot uiting komen in een BREEAM certificaat. Een internationale beoordelingsmethode, in Nederland vertaald in het keurmerk BREEAM-NL. Een hoge BREEAM score is van invloed op de waarde en het groene imago van een gebouw. En staat daarmee voor een gezondere, productievere werk- en leeromgeving voor de eindgebruiker. Een hoge BREEAM score is voor de klanten van Heerkens van Bavel de garantie dat wij het werk goed doen en hier ook de balans weten te vinden tussen duurzaamheid en rendement. Wij zijn er trots op dat we 40% van onze projecten met de score BREEAM Very Good weten te realiseren.

Investeren in verantwoorde oplossingen, bijdragen aan een betere wereld.

Organisatie

Naam

Heerkens van Bavel Bouw B.V.

Type organisatie

Bouwbedrijf

Sectoren

Onderwijs, Retail, Zorg

Adres

Prof. Cobbenhagenlaan 95, Tilburg

Thema's