Mebin

Als onderdeel van de HeidelbergCement Group heeft Mebin zich gecommitteerd aan de zes verbintenissen binnen de Sustainability Commitments 2030 van onze Group. De Sustainability Commitments 2030 definiëren de essentiële
thema’s en principes van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie. We leggen onszelf hiermee duidelijke doelstellingen op die we tegen 2030 willen bereiken.

Bovenop de zes verbintenissen binnen de Sustainability Commitments 2030 maakt Mebin samen met ENCI en Sagrex actief onderdeel uit van het Betonakkoord. Hiermee zijn we de formele verbintenis aangegaan om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

  • 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990, met de intentie om tot 49% reductie in de keten te komen.
  • 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton in 2030.

De uitrol van deze verbintenissen uit zich onder andere in de vorm van ons ‘Gouden’ CSC-certificaat. Daarnaast stellen we levensduur, maar ook carbon footprint en circulariteit centraal in het ontwerp van ieder van onze betonmengsels. Niet voor niets ontwikkelde Mebin Ecocrete® waarin primaire toeslagmaterialen tot 30, 50 of zelfs 100% vervangen worden door gerecycled beton. Om naast circulariteit ook invulling te geven aan de wensen op het vlak van CO2-reductie, gebruikt Mebin hoogovencement van ENCI in nagenoeg al haar betonmengsels.

Beton geeft vorm aan een leefbare samenleving van de toekomst

Organisatie

Naam

Mebin

Type organisatie

Leverancier

Adres

Pettelaarpark 30, 's-Hertogenbosch

Thema's