PPREF

PPREF is een Debt & Capital adviseur die begeleidt bij financierings- en kapitaalbehoefte van vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Daarnaast biedt PPREF (interim) support bij financierings-gerelateerde vraagstukken, zowel strategisch als ondersteunend.

Bij het beoordelen van financieringsaanvragen stellen financiers steeds meer, en steeds gedetailleerdere vragen en eisen met betrekking tot verduurzaming. Als eerste thema spelen impact en ESG daar een steeds grotere rol. Daarnaast neemt de exclusieve focus op energie labels af, en wordt verduurzaming steeds meer gelieerd aan het laten slagen van het klimaatakkoord van Parijs. Partijen stellen zich in toenemende mate ten doel vastgoed en financiering aan te laten sluiten bij de stringentere doelstellingen op weg daarnaartoe (om zo ‘Paris Proof’ te zijn).

Veel investeerders en ontwikkelaars zijn op deze vragen en eisen niet voldoende of volledig voorbereid (zelfs al denken zij hier zelf vaak anders over). Door het vele jargon zien zij daarnaast vaak door de bomen het bos niet meer.

PPREF geeft daarbij ondersteuning. Bij het beantwoorden van de vragen en het anticiperen op de vereisten die nu, en op korte termijn op hen af zullen komen met betrekking tot verduurzaming.

De CRREM tool, en de door de DGBC ontwikkelde Paris Proof berekening zijn daarbij concrete, en dus zeer bruikbare tools en daarmee de grote inspiratie voor PPREF (‘Paris Proof Real Estate Finance’).

De informatiebehoefte van een financier is daarnaast van groot belang bij de benadering van PPREF.  Zodat financier en lening nemer elkaar begrijpen. Waardoor de financierbaarheid toeneemt. En er geen kansen gemist worden.

Dat betekent soms simpelweg vertellen wat er al gedaan wordt. Want dat lijkt een open deur, maar dat vergeten veel partijen toch.

Of het goed verwoorden van ambities en strategie. Wederom niet alleen vanuit de optiek van een investeerder-, of ontwikkelaar, maar op een manier die appelleert aan de specifieke wensen van financiers.

De ambitie van PPREF is daadwerkelijk bij te dragen aan een duurzamere (vastgoed) wereld.

Maar dat op een praktische en pragmatische wijze vorm te geven, zodat deze ambitie voor zoveel mogelijk partijen haalbaar wordt.

Ambitie met een pragmatische aanpak, om impact te maximaliseren!

Organisatie

Naam

PPREF

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Taludweg 12, Hilversum

Thema's

Nieuws van PPREF

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment