Thema's - Gezondheid

Natuur en Milieu

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. DGBC maakt zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. Daarom deden we samen met diverse bouwers en natuur- en milieuorganisaties in 2021 een gezamenlijke oproep aan de politiek om bouwen met natuur vast te leggen in de wet. In het manifest Bouwen voor Natuur, een initiatief van Natuur en Milieu, pleiten we voor een aanpak waarbij grote uitdagingen gecombineerd worden met het vergroenen van steden en dorpen.

‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, zo valt te lezen in het manifest.

In de praktijk blijkt dat dit mogelijk is. Bouwers realiseren al natuurinclusieve projecten. En dat is nodig, want goed voor mens en dier. Veel dieren, waaronder vogel- en vleermuizensoorten, zijn afhankelijk van een stedelijke omgeving. Door ook voor deze dieren te bouwen kan nieuwbouw leiden tot een verbetering van de biodiversiteit in de stad. De mens is op zijn beurt afhankelijk van de natuur. Niet alleen omdat de natuur zuurstof en voedsel produceert, maar ook omdat zij water en weersextremen opvangt, fijnstof bindt, ontspanning biedt en welzijn bevordert.

Toen Nederland in het voorjaar van 2020 massaal thuis moest blijven, gingen mensen hun directe leefomgeving, natuurgebieden en de unieke Nederlandse landschappen opnieuw waarderen.

In het manifest staan drie maatregelen die altijd goed zijn voor biodiversiteit, waterberging, tegengaan van hittestress, gezondheid en die dus in ieder bouwproject thuis horen: 

  1. Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in de gevels en daken voor gebouwafhankelijke soorten zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen;
  2. Natuur rondom de woning: groene daken en/of groene gevels (met ecologische waarde) en ecologisch groen in de tuin;
  3. Natuur in de buurt: groene publieke ruimte in de nabijheid van iedere woning en verbindingsroutes voor dieren.

Lees verder op de site van Natuur en Milieu.

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie