Missie, visie en rollen

Visie

De stip op de horizon is helder en groen. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is topprioriteit. Wij helpen mee de transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving te versnellen. Het is een omgeving waarin wij en de generaties na ons prettig en gezond kunnen leven, wonen en werken.

Missie

DGBC vervult als onafhankelijke maatschappelijke organisatie een toonaangevende rol in de transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Daarbij ondersteunen we de branche in het aanjagen en toepassen van innovatieve oplossingen, verbinden we de markt en overheid en delen we kennis over CO2-neutrale, circulaire, gezonde en klimaatadaptieve gebouwen en gebieden.

Onze zes rollen

Om concreet invulling te geven aan haar visie en missie, vervult DGBC zes rollen:

Stimuleren

DGBC stimuleert de verduurzaming van de gebouwde omgeving door kennis te delen, tools te ontwikkelen en onderzoek te initiëren.

Communiceren

DGBC communiceert onafhankelijk over nieuws, innovaties, best practices en projecten.

Verbinden

DGBC verbindt als onafhankelijke maatschappelijke organisatie eindgebruikers met duurzame stakeholders uit de bouw- en vastgoedsector.

Inspireren

DGBC inspireert haar achterban door bijeenkomsten te organiseren op het raakvlak van duurzaamheid en leiderschap.

Opleiden

DGBC leidt professionals op door het aanbieden van BREEAM-NL trainingen en diverse andere cursussen over actuele thema’s

Meten

DGBC maakt duurzaamheid in de gebouwde omgeving meetbaar en actueel door een gemeenschappelijke duurzaamheidstaal te bieden. Hierbij hebben wij onder andere gekozen voor BREEAM-NL.​​​​​​​

Onze thema’s

In het waarmaken van onze missie en visie richten we ons op vier centrale thema’s:

  • CO2-reductie (Paris Proof)
  • Circulariteit
  • Klimaatadaptatie
  • Gezondheid

Laatste nieuws

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen