Missie, visie en rollen

Visie

DGBC werkt aan een toekomstbestendige gebouwde leefomgeving, waarin volgende generaties ook comfortabel en gezond kunnen leven, wonen en werken.

Missie

DGBC vervult als onafhankelijke maatschappelijke organisatie een toonaangevende rol in de transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Daarbij ondersteunt DGBC de branche in het aanjagen en het toepassen van innovatieve oplossingen, verbinden we de markt en overheid en delen we kennis over CO2-neutrale, circulaire, gezonde en klimaatadaptieve gebouwen en gebieden.

Zes rollen

Om concreet invulling te geven aan haar visie en missie, vervult DGBC zes rollen:

Stimuleren

DGBC stimuleert de verduurzaming van de gebouwde omgeving door kennis te delen, tools te ontwikkelen en onderzoek te initiëren.

Communiceren


DGBC communiceert onafhankelijk over actueel nieuws, innovaties, best practices en projecten.

Verbinden

DGBC verbindt als onafhankelijke non-profit organisatie eindgebruikers met duurzame stakeholders uit de bouw- en vastgoedsector.

Inspireren

DGBC inspireert haar achterban door bijeenkomsten te organiseren op het raakvlak van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap

Opleiden

DGBC leidt professionals op door het aanbieden van BREEAM-NL trainingen en diverse andere cursussen over actuele thema’s.

Meten

DGBC maakt duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar te maken en actueel door een gemeenschappelijke duurzaamheidstaal te bieden.

Laatste nieuws

Lidl Zero Woerden maakt belofte '0 op de energiemeter' waar

Lidl Zero Woerden maakt belofte '0 op de energiemeter' waar

Kansen voor het dak; de wereld twee keer zo groot

Kansen voor het dak; de wereld twee keer zo groot

DGBW: Investeren in klimaatadaptatie

DGBW: Investeren in klimaatadaptatie