Procap

Nederland heeft op het gebied van energie en klimaat flinke stappen te maken. Gaat de benodigde verandering de komende jaren beter en sneller? En hoe dan? Wij zijn optimistisch, denken dat het kan, zetten de schouders eronder en brengen de transitie van de tekentafel naar de praktijk. Als denkers en doeners zorgen we dat de afspraken voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord lokaal en regionaal worden toegepast.

Als projectmanagers en adviseurs in ruimtelijke projecten werken wij al een aantal jaren actief aan diverse aardgasvrije wijken & dorpen, helpen woningcorporaties met duurzame huurwoningen en het effectief combineren van deze twee. Een belangrijke recente stap is onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van een aanpak aardgasvrije bedrijventerreinen met Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en gemeente Stichtse Vecht. Ook geven wij opdrachtgevers op basis van onze praktijkervaringen trainingen om zelf aan de slag te gaan. Wij werken verder aan klimaatadaptatie, want naast het remmen van klimaatverandering moeten we onze omgeving aanpassen op meer water, hitte en droogte.

En vraag je ons voor een mobiliteitsoplossing, verdichtings- of krimpopgave, gebiedsontwikkeling of iets anders? Dan geven wij gevraagd en ongevraagd advies over energiebesparing, duurzame energie en het inbouwen van adaptieve oplossingen in projecten. Wij zien de rol van ons en onze branche in de verduurzaming dan ook in het integrale. Het is de kunst om zo veel mogelijk ruimtelijke maar bijvoorbeeld ook duurzame, sociale of economische ambities zo efficiënt mogelijk te realiseren, dus zonder onnodig te vertragen. Dit vraagt soms om extra tijd en investeringen, maar levert over de gehele linie meer en beter resultaat.

Duurzaamheid is denken, durven, doen!

Organisatie

Naam

Procap

Type organisatie

Adviesbureau

Sectoren

Onderwijs, Kantoren, Woningen

Adres

Rotsoord 3a, Utrecht

Thema's