Plan-AE

Via advies, certificering of ontwerp faciliteren wij duurzaamheid, circulariteit en resilience in de bebouwde omgeving.

Hierbij richten wij ons op:

  • De energietransitie – energie-efficiëntie in gebouwen, EPA-certificering, de overgang naar duurzame energiebronnen, energieneutrale  / energiepositieve gebouwen. Gebruik van hernieuwbare energie in de bebouwde omgeving: zonne-energie, windenergie, aardwarmte / omgevingswarmte, bio-energie.
  • Advies over het binnenklimaat in gebouwen, duurzame ventilatiestrategieën, bouwfysica, simulatie van de gebouwprestatie, energiebalans, bouwbiologie
  • Advies over circulariteit in de bouwsector, hergebruik / upcycling van bouwmateriaal, biobased materialen, life-cycle analyse (LCA), analyse van de ecologische voetafdruk, analyse van de CO₂-last.
  • Begeleiding m.b.t. C2C – Cradle-to-Cradle (febr. 2019: in voorbereiding).
  • Bouwkundig advies gericht op duurzaamheid: circulaire / duurzame bouwmethodes, bouwsystemen en bouwmaterialen. Productontwikkeling m.b.t. klimaatgevels en houtbouw.
  • BREEAM-NL certificering (febr. 2019: in voorbereiding).
  • Duurzame wijken: resilience en circulariteit op wijkniveau, energieneutrale  / energiepositieve wijken.
  • Lezingen / voordrachten / artikels / onderwijsactiviteit m.b.t. de bovengenoemde onderwerpen.
  • Een publicatie over urban resilience (2019 - 2020).

 

Bijdragen aan de overgang naar een circulaire, CO2-neutrale wereld

Organisatie

Naam

Plan-AE

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Adres

Staalweg 1, Delft

Thema's