FSC Nederland

FSC Nederland is een netwerkorganisatie. In nauwe samenwerking met onze partners werken we dagelijks aan het vergroten van het aandeel FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Daarmee stimuleren we duurzaam bosbeheer wereldwijd.

Onze partners komen uit alle hoeken van de samenleving: (middel) grote en kleine bedrijven, regionale en lokale overheden, en NGO’s. Wat hen verbindt is de passie voor duurzaam bosbeheer.

Wij zien het als een grote uitdaging voor de komende jaren om veel meer hout te gebruiken in de bouwsector, ook in toepassingen waar dat nu niet of mondjesmaat gebeurt. Wij zijn van mening dat de toepassing van duurzaam hout één van de meest effectieve manieren voor de bouwsector is om klimaatdoelen en doelen voor een circulaire economie te behalen.

Naast het gebruik van meer duurzaam hout, is de uitdaging voor de komende jaren ook de toepassing van FSC-gecertificeerd, tropisch hout. Want dat is nog lang niet vanzelfsprekend! Ondersteund door feiten zullen wij de komende jaren handel en opdrachtgevers blijven wijzen op de voordelen van toepassing van FSC tropisch hout: het leidt tot bosbescherming, is vanuit klimaatoogpunt de juiste keuze, en is één van de meest milieuvriendelijkste materialen.

Hout gebruik, goed voor bos, circulaire bouw en klimaat!

Organisatie

Naam

FSC Nederland

Type organisatie

Branche/netwerkorganisatie

Sectoren

Onderwijs, Retail, Kantoren, Woningen

Adres

Wilhelminapark 37, Utrecht

Thema's

Nieuws van FSC Nederland

Lees het verslag: Kennissessies Biobased Bouwen

Lees het verslag: Kennissessies Biobased Bouwen