DeltaQ

DeltaQ maakt gebruik van machine learning technologie om in gebouwen in de tertiaire sector het energieverbruik en CO2 footprint drastisch te verminderen, het comfort te verbeteren en de operationele kosten te reduceren.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de Europese CO2 uitstoot. Zelfs in moderne gebouwen is dikwijls sprake van een “performance gap”, waarbij het energieverbruik en CO2 uitstoot tot 3.5 keer hoger is t.o.v. de initiële ontwerpberekeningen en waarbij het comfortniveau desondanks ondermaats is. Een slecht functionerende gebouwsturing is daar één van de voornaamste oorzaken van.

DeltaQ gebruikt predictieve stuuralgoritmes die de manier waarop gebouwen operationeel beheerd worden drastisch verandert en verduurzaamt. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifiek eigenschappen van het gebouw, weersvoorspellingen, voorspellingen qua bezetting, etc. Met een minimale CAPEX realiseren we een maximale impact op de duurzaamheid van de gebouwen.

Het is onze ambitie om onze technologie breed beschikbaar te maken en zo bij te dragen aan de globale energietransitie, resulterend in een win-win voor alle stakeholders.

DeltaQ ontving financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie.

Predictive control. Better buildings

Organisatie

Naam

DeltaQ

Type organisatie

Leverancier

Sectoren

Onderwijs, Retail, Kantoren, Zorg

Adres

Kalkkaai 6, Brussel

Thema's

Nieuws van DeltaQ

Launch Event DeltaQ Nederland op 12 maart

Launch Event DeltaQ Nederland op 12 maart