Partners - Participanten

RO Groep

RO groep staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn ons bewust van de vervuiling, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering in de wereld en de consequenties hiervan voor de huidige generatie, maar vooral ook voor de generaties die na ons komen.

Wie (maatschappelijk) verantwoord wil ondernemen / ontwikkelen / bouwen moet op alle niveaus rekening houden met duurzaamheid. Die denkwijze is impliciet onderdeel van onze werkwijze. Daarbij is het rendement van de ontwikkeling leidend. Rendement in de breedste zin van het woord.

Om deze reden zoeken wij naar die oplossingen die de meest optimale combinatie voor een duurzaam rendement bieden en optimaal aansluiten bij de wensen en ambities van onze opdrachtgevers. Waar anderen bedreigingen zien, zien wij juist kansen. Een andere kijk op de toekomst.

Een van de methoden die RO groep hanteert om duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar te maken is BREEAM. BREEAM bevat een standaard voor een duurzaam gebouw/gebied en het geeft aan welk prestatieniveau een gebouw/gebied heeft. De uitbreiding van het Academisch Ziekenhuis Maastricht aan de Verheylaan 10, bestaat uit 6 bouwlagen met een kelder en een dakopbouw met een omvang van in totaal 22.500 m2 b.v.o. De gehele nieuwbouw is conform de BREEAM-NL methode uitgevoerd.

Aangezien de nieuwbouw niet binnen het standaard BREEAM-NL schema viel, is het gebouw met een maatwerktraject (Bespoke) beoordeeld, in dit geval ‘BREEAM-NL Bespoke Gezondheidzorg’ genaamd. De verschillende functies in één gebouw en de grote hoeveelheid technische installaties vroegen veel van het ontwerp. Naast de functionele eisen is vanaf het begin de ambitie uitgesproken dat duurzaam gebouwd wordt. Bij het initiële ontwerp is eveneens sterk ingezet op duurzaam en verantwoord bouwen.  De voortrekkersrol van het MUMC+ is beloond met BREEAM-NL Very Good score. De volledige toelichting van het project aan de Verheylaan 10 kunt u lezen op de BREEAM-NL pagina 

 

Van waardevol naar waardevast

Organisatie

Naam

RO Groep

Type organisatie

Ontwikkelaar

Sector

Onderwijs, Kantoren, Zorg, Woningen

Adres

Wilhelminasingel 58, Maastricht

Thema's