Partners - Participanten

Hogeschool Inholland

Wij zijn een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad bieden wij brede, en voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Ons onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten en docenten werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij dagen studenten uit om te durven leren. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor docenten én studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Duurzaam, gezond en creatief. Richtgevend voor ons onderwijs en onderzoek zijn de profilerende thema's duurzaam, gezond en creatief. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken. We sluiten hiermee aan op drie belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij: * De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie. * De transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid. * De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.

Organisatie

Naam

Hogeschool Inholland

Type organisatie

Kennisinstelling

Sector

Onderwijs

Adres

Theresiastraat 8, Den Haag

Thema's