BREEAM-NL AssessmentTools

Nieuwbouw en Renovatie Toolbox

Het was al mogelijk om Assessments voor BREEAM-NL nieuwbouwprojecten online in te voeren en voor te leggen aan de Assessor. Maar de Nieuwbouw en Renovatie Assessmenttool is uitgebreid. Het is een complete toolbox geworden: de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Toolbox. Deze toolbox bestaat uit vier onderdelen. Zo is er een Quickscan om een eerste indicatie te krijgen van de duurzaamheidsprestaties van een nieuwbouwproject. Met de Ambitietool kunnen verschillende duurzaamheidsscenario's met elkaar worden vergeleken. Met behulp van de Pre-assessment Tool kan men een zelf-assessment maken welke eenvoudig kan worden omgezet naar een ‘echt’ assessment ter goedkeuring door de Assessor.

Bekijk de Nieuwbouw en Renovatie Toolbox.

In-Use Toolbox

Sinds 2014 is de Assessmenttool In-Use volledig vernieuwd. Zo is het mogelijk om bestanden aan een project te koppelen, bijvoorbeeld plattegrondtekeningen of inspectierapporten van een Assessor. Ook kunt u meerdere bestanden tegelijkertijd uploaden en koppelen aan credits. Ga naar de Assessmenttool In-Use.

Gebieden Toolbox

Er bestaat ook een Assessmenttool voor BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. In deze tool kunnen gebiedsprojecten worden ingevoerd. Bekijk de Assessmenttool Gebied.