Over de Dutch Green Building Scan

De Dutch Green Building Scan is een laagdrempelige methode om binnen zeer korte tijd inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van uw gebouw. Aan de hand van negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals gezondheid, energie en materiaalgebruik verkrijgt u een indicatieve score.

De uitkomsten kunt u gebruiken als eerste stap om de operationele kosten van uw gebouw terug te brengen en de duurzaamheidprestaties te verbeteren. Dit verhoogt de marktwaarde van het gebouw, daarnaast is een duurzaam gebouw een prettiger en gezonder gebouw. Klik hier voor de Dutch Green Building Scan.

Gebruik van de Dutch Green Building Scan

De Dutch Green Building Scan is voor iedereen vrijblijvend toegankelijk en te gebruiken. Voor gebouw, uitgezonderd woningen,  is de al beschikbare data al voor ingevuld en een voorlopige score zichtbaar. Om inzicht te krijgen, hoeft u de al beschikbare gegevens alleen aan te vullen met wat u weet van het gebouw. Via het introductiescherm is uw gebouw te vinden en kunt u direct een duurzaamheid scan voor uw gebouw uitvoeren. Het resultaat kunt u opslaan en vergelijken met andere gebouwen.

De scan is gebaseerd op de nieuwste versie (2016) van het bekende keurmerk BREEAM-NL In-Use, internationaal hét duurzaamheidskeurmerk voor bestaande gebouwen. U kunt de score van uw gebouw benchmarken met:

  • Individuele gebouwen
  • De gemiddelde score van alle participanten die de scan hebben gebruikt
  • Gecertificeerde panden volgens BREEAM-NL In Use

Daarnaast worden Tips en Tops weergeven om de sterke punten en verbeterslagen van uw gebouw te benadrukken.

Van indicatief naar nauwkeurig

U heeft na het invullen van de scan een indicatieve score voor uw gebouw. Wilt u een nauwkeurige score? Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om middels een zelf-assessment met de methodiek BREEAM-NL In-Use aan de slag te gaan. Wilt u vervolgens de duurzaamheidsprestaties van uw gebouw onafhankelijk laten beoordelen, dan raden wij u aan om te certificeren. Uw nauwkeurige score wordt dan getoetst door een derde. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Meer informatie hierover vindt u hier.

Ook voor uw klanten?

Wilt u ook meehelpen met het aanjagen van de verduurzaming van de bestaande bouw. Deel de scan dan met uw klanten. U kunt de ingevulde gegevens analyseren en ontdekken waar in uw klantenkring de opgaven en kansen liggen. Van inzicht naar stappen om te verbeteren. Zo wordt de Nederlandse gebouwde omgeving steeds duurzamer. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt ons hierover bereiken via 088 - 55 80 100 of via info@greenbuildingscan.nl