Over Martin Mooij - Programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie/Manager Certificering

Ir. Martin Mooij (1962) is per 23 maart 2015 in dienst getreden als Hoofd Certificering en Beheer. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de BREEAM-NL schema's. Martin is opgeleid als architect aan de TU-Delft en heeft zich tijdens na zijn studie gericht op flexibele woningbouw. Vervolgens heeft hij 5 jaar als projectontwikkelaar bij systeembouwer Fort Bouw gewerkt, waar hij zowel een woningbouw als een unitbouwsysteem heeft afgestemd op de regelgeving en de certificering van deze systemen heeft  verzorgd. In 1998 is hij naar Ecofys gegaan, adviesbureau op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Binnen Ecofys heeft de unit energie in de gebouwde omgeving geleid en een groot aantal gemeenten, bouwpartijen geadviseerd. Vanuit Ecofys is hij vanaf de beginperiode betrokken geweest bij van de DGBC. Voor zijn komst naar de DGBC was Martin verantwoordelijk voor het Public en Real Estate segment bij Nuon.


Contact:

Mail:
Tel:
088 - 55 80 100