Green Business Club

De Green Business Club Nederland is een impactorganisatie die samen met haar participanten lokaal duurzame initiatieven initieert en implementeert. Hiertoe worden lokale Green Business Clubs opgericht. De club richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de verduurzaming van het gebied en van de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. De eerste GBC is in 2010 opgericht in de Amsterdamse Zuidas. Inmiddels zijn er in Nederland 7 lokale GBC’s actief (Amsterdam Zuidas, Den Haag Beatrixkwartier, Utrecht Centraal, Twente, Eindhoven Spoorzone, Rotterdam Alexander en Groene Allianties in Duiven).

DGBC is partner van GBC Nederland en Jan Kadijk zit namens DGBC in het bestuur. 

Meer informatie: www.greenbusinessclub.nl