Floor van Dalen

Naam

Floor van Dalen

Functie

Consultant Operational Excellence

Werkt bij

Vattenfall

Rol DGBC professional

Social media

Hoe ziet jij je eigen rol binnen de werkgroep? 

Door kritische vragen te stellen, met ideeën te komen en de ervaringen die ik op doe vanuit de functie die ik heb, te delen in de werkgroep hoop ik dat we tot een versnelling van het verduurzamen van de kantoren komen.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? 

Vattenfall heeft de ambitie uitgesproken om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. In mijn ogen betekent dat ook dat je de taak hebt om kennis te delen met anderen en andere organisaties te helpen stap voor stap naar dat doel toe te komen, vanuit de ervaringen die wij als Vattenfall opdoen. Samen komen we namelijk verder. Ik vind de werkgroep Paris Proof daar een goede manier voor.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder? 

Het is zeker haalbaar, maar dan moet iedere organisatie en iedere vastgoedeigenaar nu stappen gaan zetten. Vooral de laatste groep moet de verantwoordelijkheid gaan voelen om samen met de gebruikers de slag te maken in het verduurzamen van de kantoren. En daarnaast moeten we als maatschappij keuzes durven maken. Grote organisaties moeten het vastgoedbeleid aanpassen op de klimaatdoelstellingen en hiernaar gaan handelen en het MKB moet geholpen worden met keuzes hierin maken, maar ook hoe ze hiernaartoe kunnen werken. Niet alleen door wetgeving, maar door échte hulp. Het beantwoorden van vragen, het zoeken van locaties, welke maatregelen kunnen zij nemen zodat ze ook echt minder energie en gas gaan verbruiken.

Wat zijn jouw plannen in het kader van het Paris Proof maken van jouw eigen gebouwen en gebouwen in jouw portefeuille? 

Als internationale organisatie hebben wij één Real Estate Standard geschreven die geldt voor alle landen. In de andere landen kennen ze geen Paris Proof doelstellingen, dus deze hebben we er ook niet in verwerkt. Wel hebben we eisen op het gebied van BREEAM-certificeringen of gelijkwaardige certificeringen gesteld. Wanneer hier nieuwe standaarden voor gelden, wordt ook de Real Estate Standard aangepast naar de verbeterde standaarden. 

Daarnaast zie je dat met de grote renovaties of nieuwbouw we binnen Vattenfall in Nederand naar energie-neutrale gebouwen proberen toe bewegen, voor zover dat mogelijk is.