Mirande Waldmann

Naam

Mirande Waldmann

Functie

Directeur

Werkt bij

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Rol DGBC professional

Stuurgroep taxatiemodel

E-mailadres

mirande.waldmann@nrvt.nl

Social media

Wat is jouw rol in de stuurgroep voor het duurzaamheidsmodel voor taxaties? 

Als coördinator vaktechniek en educatie bij NRVT ben ik binnen de stuurgroep betrokken om het duurzaamheidsmodel ook breed onder de aandacht te krijgen bij opleidingsinstellingen.

Wat is je motivatie om deel te nemen aan de stuurgroep?

Met het klimaatakkoord zijn de afspraken vastgelegd over onder meer het verduurzamen van vastgoed. Met de stuurgroep werken aan de implementatie van het duurzaamheidsmodel waarmee de effecten op de waarde inzichtelijk worden gemaakt.

Wat is jouw verwachting van dit project?

De pilotfase ligt achter ons en nu gaan we het model verder uitrollen onder alle taxateurs bedrijfsmatig vastgoed die kantoren waarderen. Ik verwacht dat dit een schat aan informatie oplevert. Het delen van de informatie is nog wel een uitdaging.