Jasmin Koolhaas

Naam

Jasmin Koolhaas

Functie

Asset Manager Dutch Office Investments

Rol DGBC professional

Werkgoep Kantoren, Adviesgroep BREEAM-NL In-Use

E-mailadres

j.koolhaas@bouwinvest.nl

Social media

Hoe zie jij je eigen rol binnen de werkgroep?

Met mijn ervaring vanuit sustainability consulting en mijn huidige rol als asset manager aan de eigenaarszijde van kantorenvastgoed, hoop ik tezamen met deze werkgroep een bijdrage te kunnen leveren aan de versnelling van de verduurzaming van de kantoren sector.

Wat is je motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

De ambitie die voortvloeit uit het Parijse Klimaatakkoord is een mooi en noodzakelijk streven. Binnen mijn rol als asset manager van kantoorvastgoed en de ambitie die Bouwinvest heeft aangaande verduurzaming, is het zeer waardevol om tezamen met andere koplopers na te denken over de mogelijkheden om (bestaand) vastgoed, toekomstbestendig te maken en daarbij in het gebruik hiervan, de snelheid van de klimaatverandering terug te dringen.

Paris Proof worden, is dat voor jou sector haalbaar?

Absoluut! Bouwinvest committeert zich om met haar vastgoedportefeuille uiterlijk in 2045 te voldoen aan de klimaatdoelstellingen, waarbij Bouwinvest zich heeft aangesloten bij de Paris Proof-aanpak van de Dutch Green Building Council. Maar, dat gaat niet vanzelf. Juist hierom is het sparren met andere koplopers over visies, ambities en strategieën om Nederlandse vastgoedportefeuilles sneller Paris Proof te maken, zo waardevol.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering. Dat doen we door te investeren in het aardgasloos en bijna energieneutraal maken van de gebouwen in onze portefeuille zodat deze bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De gebouwen die hieraan voldoen, noemen we ‘Paris Proof’. Om deze transitie in onze vastgoedportefeuille te realiseren, zoeken we vroegtijdig de samenwerking met onze (keten)partners en gebruikers.