Maarten Markus

Naam

Maarten Markus

Functie

Projectmanager Duurzaamheid

Werkt bij

AM

Rol DGBC professional

BuildingLife Ambassadeur

Social media

Maarten Markus is Projectmanager Duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring met stedelijke ontwikkeling waaronder stedelijke vernieuwing, vastgoedmanagement en grootstedelijke planning. Hij is gespecialiseerd in duurzame gebiedsontwikkeling en integrale stedelijke planning. Zijn focus ligt bij de implementatie van duurzaamheidsdoelen in de gebouwde omgeving. Daarbij zoekt hij actief de verbinding met verschillende stakeholders en co-makers om barrières te slechten en nieuwe oplossingen te realiseren. Bij AM is Maarten verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van de strategie ‘gedurfde duurzaamheid’. Hij werkt daarbinnen actief aan vernieuwende gebouw- en gebiedsconcepten op voor de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.


Wat is jouw belangrijkste motivatie om ambassadeur te zijn voor #BuildingLife?

Als gebiedsontwikkelaar en opdrachtgever voor ontwerpers en bouwers kan AM het verschil maken. Door partijen te selecteren en in projecten te sturen op circulaire prestaties kunnen we een grote milieuwinst behalen. Met onze partners ontwikkelen we opschaalbare oplossingen, van gebied, gebouw tot de gebruiker. In de DGBC kunnen we met andere ambitieuze opdrachtgevers- en nemers aan de slag om huidige barrières te slechten en nieuwe oplossingen te ontdekken.

Wat kan je bijdragen aan het vergroten van circulariteit in de bouw- en vastgoedwereld?

AM kan de schaal van gebiedsontwikkeling inzetten om tot opschaalbare circulaire oplossingen te komen. Door onze partners mede te selecteren op circulariteit belonen we koplopers en komen we tot nieuwe samenwerkingsvormen waarin we vooral willen laten zien dat circulaire gebiedsontwikkeling kan.

Nieuws van Maarten Markus

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Voorbij grondprijzen, logistiek en techniek: houtbouwkansen aan de horizon

Voorbij grondprijzen, logistiek en techniek: houtbouwkansen aan de horizon

Betaalbaar bouwen met hout, kan dat al?

Betaalbaar bouwen met hout, kan dat al?