Bert Elkhuizen

Naam

Bert Elkhuizen

Functie

Development Director

Rol DGBC professional

Werkgoep Kantoren, WEii adviesgroep

Social media

Wat is jouw rol in de Expertgroep Energie?

Binnen de expertgroep energie is duidelijk behoefte aan expertise die gerelateerd is aan het analyseren van gemeten energiegebruiken en hoe de metingen zich kunnen verhouden tot berekeningen aan energie. Of te wel hoe kunnen de specificaties van de ontwerptafel en rekenexercities ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en vooral geborgd blijven voor de langere termijn. De ‘lessons learned’ vanuit mijn eigen praktijkervaring wil ik graag inbrengen in deze expertgroep.

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep?

De gekozen insteek van normeren op gemeten energiegebruik spreekt mij erg aan. Zelf ben ik ook al jaren voorstander om deze weg in te slaan. Krachten moeten gebundeld worden om deze weg ook tot een succes te maken. Daar wil ik me dan ook graag aan committeren.

Zijn de doelen voor binnen jouw werkgroep haalbaar om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen? Of zelfs eerder?

Paris Proof betekent voor de markt een andere mindset. Niet meer alleen denken in Energielabels en voorgeschreven inspanningen maar het gezamenlijk realiseren van een specifiek resultaat: een minimaal gemeten energiegebruik. Contractueel moet dan rondom gebouwen dan ook gestimuleerd en geborgd worden. Dat vereist een andere benadering en aanpak van de markt en overheid. De Parijse doelstellingen zijn zeker haalbaar en zelfs eerder dan 2050. Een concreet voorbeeld hierin: het oplossen en voorkomen van operationele energieverspilling in gebouwen zal zorgen dat we het al per 2040 kunnen realiseren.

Wat doet jouw organisatie zelf om aan het behalen van de klimaatdoelen bij te dragen?

Ik ben zelf werkzaam bij een software bedrijf en wij ontwikkelen software welke marktpartijen helpt om vast te stellen hoe ze met hun gebouw richting Paris proof kunnen gaan en borgen voor de langere termijn. Of te wel een gebouw specifieke strategie om op Paris Proof uit te gaan komen. Daarmee faciliteert ons bedrijf de markt in het behalen van de Paris Proof doelstellingen. Natuurlijk zullen we bij het ihuren van gebouwen voor onze eigen organisatie sterk letten op hoever dat specifieke gebouw nog af is van Paris Proof.

Nieuws van Bert Elkhuizen

TVVL Magazine: Het EnergieKompas voor de juiste route

TVVL Magazine: Het EnergieKompas voor de juiste route

Yes! Mijn auto heeft energielabel B

Yes! Mijn auto heeft energielabel B

Lid Expertgroep Energie: 'Wordt ons vastgoed energieneutraal door BENG en NTA 8800?'

Lid Expertgroep Energie: 'Wordt ons vastgoed energieneutraal door BENG en NTA 8800?'