Adriaan Molenschot

Naam

Adriaan Molenschot

Functie

Managing director

Werkt bij

HVBM Vastgoed

Rol DGBC professional

Werkgroep Logistiek

Social media

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Logistiek?

Mijn rol is input leveren vanuit mijn praktijk als ontwikkelaar, bouwer en belegger. Daardoor heb ik veel contact met gebruikers en weet wat de behoeften zijn om mijn input te leveren. Persoonlijk heb ik duurzaamheid en een gezond leefklimaat hoog in het vaandel staan. Maar vanuit mijn professionele rol vind ik het ook belangrijk om de belangen van onze gebruikers (huurders), zo goed mogelijk te behartigen en daar hoort het kennisdelen van de ontwikkelingen op dit vlak ook bij.
Bovendien heb ik de ambitie dat er meer structuur en duidelijkheid komt als het gaat om duurzaamheidslabels en niet alleen de commerciële maar ook de echte intrinsieke waarde daarvan.

Paris Proof worden, is dat voor jouw sector haalbaar?

Ik denk het wel omdat ik merk dat de Parijse klimaatdoelstelling leeft in de sector.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Wat betreft onze nieuwe ontwikkelingen leggen wij de lat hoog maar luisteren ook goed naar de wensen van onze huurders. Daar waar we een hoge BREEAM standaard kunnen behalen, zullen we dat zeker niet nalaten. We zien bij onze laatste ontwikkeling, waar we voor BREEAM niveau outstanding gaan, dat dat ook een uitdrukkelijke huurderswens is.
Ook met onze bestaande gebouwen zijn we bezig om binnen de reële economische kaders een slag te maken.