René Wiggerts

Naam

René Wiggerts

Functie

Beleidsadviseur

Werkt bij

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Rol DGBC professional

Stuurgroep taxatiemodel

E-mailadres

rene.wiggerts@nrvt.nl

Social media

Wat is jouw rol in de stuurgroep voor het duurzaamheidsmodel voor taxaties? 

Als beleidsadviseur van NRVT is mijn rol binnen de stuurgroep er voor te zorgen dat het duurzaamheidsmodel een plaats krijgt binnen de regelgeving.

Wat is je motivatie om deel te nemen aan de stuurgroep?

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de maatschappelijke discussie, maar het is nog onvoldoende inzichtelijk wat dit betekent voor de waarde van vastgoed. Het is van belang om de duurzaamheidskenmerken van vastgoed op uniforme wijze vast te leggen, zodat deze na verloop van tijd in analyses kunnen worden betrokken. Alleen dan kan worden aangetoond of en in welke mate duurzaamheidsmaatregelen bijdragen aan de waardeontwikkeling van vastgoed.

Wat is jouw verwachting van dit project?

Het model is een eerste aanzet om de duurzaamheidskenmerken van kantoren in kaart te brengen. De volgende uitdaging zal zijn om de gegevens voldoende geanonimiseerd te verwerken in bruikbare marktanalyses.
Ik verwacht dat de ervaringen die we opdoen ten aanzien van kantoren zullen leiden tot een uitbreiding naar meer soorten vastgoed.
Ik hoop dat het rendement van duurzaamheidsmaatregelen zodoende concreter kan worden aangetoond, waardoor investeringen in de toekomst wellicht makkelijker zullen worden gedaan.